PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE - Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych

Folklor Muzyka Teatr
PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE na trwałe już wpisało się w kalendarz najważniejszych dorocznych imprez folklorystycznych, mających na celu kultywowanie i upowszechnianie ludowych tradycji kolędniczych. Pomyślnym prognostykiem na kontynuację tych ambitnych założeń jest fakt, że w roli głównych wykonawców występują - zgodnie z tradycją - chłopcy - ci mali i ci trochę tylko starsi. Tłumnie przybywająca na pokazy publiczność także w głównej mierze składa się z dzieci i młodzieży. A przecież to do nich należy przyszłość.

Pastuszkowe Kolędowanie 2024

27. Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE, odbędzie się w dniach 27 - 28 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Podegrodziu.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Folklor Muzyka Taniec Konkurs Przegląd

27. Pastuszkowe kolędowanie

27 - 28 stycznia 2024

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu