PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE - Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych

Folklor Muzyka Teatr
PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE na trwałe już wpisało się w kalendarz najważniejszych dorocznych imprez folklorystycznych, mających na celu kultywowanie i upowszechnianie ludowych tradycji kolędniczych. Pomyślnym prognostykiem na kontynuację tych ambitnych założeń jest fakt, że w roli głównych wykonawców występują - zgodnie z tradycją - chłopcy - ci mali i ci trochę tylko starsi. Tłumnie przybywająca na pokazy publiczność także w głównej mierze składa się z dzieci i młodzieży. A przecież to do nich należy przyszłość.

Pastuszkowe Kolędowanie 2022

Po rocznej przerwie, grupy kolędnicze z całego kraju będą mogły znów spotkać się na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu w dniach 29-30 stycznia 2022 r.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Trzy postaci przebrane za kolędników
Folklor Muzyka Taniec Konkurs

25. PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE

29 - 30 stycznia 2022

Gminne Centrum Kultury w Podegrodziu / online