Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

12. MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO I KULINARNEGO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Folklor Konkurs Przegląd

1 - 2 października 2022

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Wstęp: wstęp wolny
12. edycja Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się w Jabłonce na Orawie w dniach 1 - 2 października 2022.
Przegląd ma charakter konkursu, adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń kobiecych z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania.
afisz z programem wydarzenia
Do udziału w przeglądzie przyjęte zostały reprezentacje, które przygotowały się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów (w tym: A lub B do wyboru, C i D obowiązkowo):
A. Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych
B. Konkurs Pieśni Ludowych
C. Konkurs Rękodzieła Artystycznego
D. Konkurs Potraw Regionalnych

Kwalifikacja i zgłoszenie zespołów odbywało się w dwojaki sposób:
  • na przeglądach gminnych i powiatowych KGW,
  • z powiatów gdzie nie organizuje się przeglądów, reprezentacje typują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego na podstawie kryteriów zgodnych z regulaminem przeglądu, w porozumieniu z samorządami powiatów i gmin, samorządowych ośrodków kultury.

Kalendarium wydarzeń

Edukacja Warsztat

Rodzinne warsztaty pszczelarskie

1 października 2022, godz. 11:00 - 13:00

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Sztuka Spektakl / widowisko

„TUTAM” Teatru NSA

1 października 2022, godz. 17:00 - 18:30

sala im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ