Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

10. POSIADY TEATRALNE NA ORAWIE

Folklor Teatr Konkurs Spektakl / widowisko

17 - 19 marca 2023

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

WSTĘP: Wstęp bezpłatny
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce zapraszają na dziesiątą edycję Małopolskich Spotkań Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie. Wydarzenie odbędzie się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w dniach 17-19 marca 2023 roku.
POSIADY TEATRALNE na Orawie mają charakter konkursu i adresowane są do amatorskich zespołów teatralnych województwa małopolskiego, działających w środowisku wiejskim i miastach do 40 000 mieszkańców. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 17 lat.
Prezentacje konkursowe transmitowane będą w piątek  17 marca (16:30 – 19:30), sobotę 18 marca (12:00 - 14:30, 16:00 – 19:30) i niedzielę 19 marca (10:00 - 12:30, 13:30 – 15:30, 16:00 oraz około godz. 17:30 ogłoszenie wyników) na portalu Facebook Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

Podczas spotkań teatralnych, zespoły będą prezentować spektakle z dwóch kategorii: sztuk gwarowych oraz adaptacji klasycznej dramaturgii do realiów lokalnych oraz inscenizacji tekstów literackich lub nowo wystawianych sztuk.

Komisja Artystyczna POSIADÓW TEATRALNYCH zarekomenduje najciekawsze spektakle na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Członkowie Komisji Artystycznej przeprowadzą również zajęcia warsztatowe w oparciu o obejrzane spektakle z przedstawicielami poszczególnych zespołów.

Organizatorzy

Kalendarium wydarzeń

Sztuka Spotkanie / dyskusja

Wieczór wspomnień o Józefie Różańskim w pierwszą rocznicę śmierci

16 marca 2023, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI

Inne Kino Prelekcja / wykład Seans filmowy

Drugi Sądecki Dzień Mózgu

18 marca 2023, godz. 09:45 - 14:00

sala im. P. Kosińskiego, MCK SOKÓŁ