Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

1. Mistrzowski Kurs Instruktorski | inauguracja

Folklor Warsztat

3 lutego 2023

MCK SOKÓŁ

Wstęp: 900 zł // brak miejsc
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu informuje o uruchomieniu Mistrzowskiego Kursu Instruktorskiego - cyklu edukacyjnego dla instruktorów zespołów folklorystycznych realizowanego w różnych regionach Małopolski.
Pierwsza edycja kursu – spotkanie z regionem Lachów Sądeckich rusza z początkiem lutego.

Jest to kompleksowa i specjalistyczna oferta edukacyjna ukierunkowana na zdobywanie, doskonalenie i pomnażanie praktycznych kompetencji niezbędnych do pracy instruktora zespołu folklorystycznego.

Podczas trzech weekendowych zjazdów, zrealizowany zostanie program oferujący praktyczne warsztaty tańca, ćwiczenia z zakresu śpiewu ludowego i emisji głosu, nabycie wiadomości z zakresu reżyserii widowisk folklorystycznych na scenie,  panel dyskusyjny poruszający kwestie dotyczące etnografii regionu, zajęcia warsztatowe związane z gwarą oraz analizę problemów wykonawczych związanych z muzyką regionu – w sumie 56 godzin zajęć oraz wyjazd studyjny w teren.

BRAK MIEJSC

Nabór do pierwszej edycji Mistrzowskiego Kursu Instruktorskiego został zakończony.

PROGRAM

 1. Wokół etnografii regionu Lachów Sądeckich /dyskusja panelowa/ Joanna Hołda,
 2. Taniec ludowy Lachów Sądeckich z metodyką nauczania /zajęcia taneczne/ Dominika Bodziony,
 3. Folklor dziecięcy – zasady scenicznych prezentacji /wykład; warsztaty/ Michalina Wojtas,
 4. Słowo w lachowskich widowiskach regionalnych /wykład; warsztaty/ dr Artur Czesak,
 5. Muzyka Lachów Sądeckich i jej wykonawstwo wokalno-instrumentalne /wykład/ dr Bożena Lewandowska,
 6. Śpiew ludowy z elementami emisji głosu /zajęcia warsztatowe/ Marcin Mrowca,
 7. Reżyseria i inscenizacja widowisk /praca ze scenariuszem/ Marcin Mrowca.
W programie: wyjazd studyjny w teren /spotkanie z lokalną muzyką/

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na Kurs mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 1. posiadają predyspozycje do pracy instruktora, animatora kultury,
 2. opanowały podstawowe, praktyczne umiejętności wykonawcze w zakresie tańców,
 3. posiadają co najmniej dwuletnią praktykę w zespole regionalnym/grupie regionalnej jako tancerka/tancerz (co należy udokumentować w formie oświadczenia podpisanego przez kierownika zespołu/grupy i przesłać jako załącznik w formie skanu/zdjęcia z formularzem rejestracji - nie dotyczy aktywnych instruktorów zespołu).

TERMINY SPOTKAŃ

3 lutego /piątek/ 16:00 – 20:30
4 lutego /sobota/ 9:00 – 19:30
5 lutego /niedziela/ 9:00 – 14:00

17 lutego /piątek/ 16:00 – ok. 22:00 wyjazd studyjny w teren 
18 lutego /sobota/ 9:00 – 18:30 
19 lutego /niedziela/ 9:00 – 14:00

3 marca /piątek/ 16:00 – 19:30
4 marca /sobota/ 9:00 – 18:30
5 marca /niedziela/ 9:00 – 15:00

MIEJSCE SPOTKAŃ

Zajęcia odbywać się będą w budynku Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3. Dokładny harmonogram zajęć zostanie przesłany każdemu uczestnikowi e-mailem wraz z informacją o przyjęciu na Kurs.

UKOŃCZENIE KURSU

 • CERTYFIKAT MISTRZOWSKIEGO KURSU INSTRUKTORSKIEGO w formie dyplomu
  Warunkiem uzyskania CERTYFIKATU potwierdzającego zaliczenie kursu (wydanego przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ) jest zaprezentowanie nabytych umiejętności tanecznych, uzyskanie pozytywnej opinii komisji powołanej przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ oraz wysoka frekwencja na zajęciach.
 • zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie
  Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w Mistrzowskim Kursie Instruktorskim jest odpowiednia frekwencja na zajęciach – min. 70% obecności.

OPŁATY

Czesne za cały kurs wynosi 900,00 złotych płatne jednorazowo.

Cena Kursu nie obejmuje noclegu ani wyżywienia. Ponadto Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy straty materialne. Każdy z słuchaczy powinien dokonać ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.

Opłatę za Kurs należy uiścić po otrzymaniu e-mailem informacji o przyjęciu na Kurs, nie później niż do dnia 18 lutego 2023 r. 

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

AFTERSUN

31 stycznia 2023, godz. 18:20

Kino SOKÓŁ

Sztuka Wernisaż / finisaż

Krystyna Olchawa „Ze studni marzeń” - wernisaż

3 lutego 2023, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI