Taneczne warsztaty mistrzowskie w Mogilanach

Folklor Taniec Warsztat

1 grudnia 2018

sobota godz. 10:00 - 13:00

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach

Bilety: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Przesyłanie zgłoszeń do 19 listopada na adres koordynatora.
W ramach projektu pn. Małopolska Szkoła Tradycji odbędą się taneczne warsztaty mistrzowskie, których Gospodarzem dla Regionu Krakowiaków Zachodnich będzie Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach. Warsztaty skierowane są do instruktorów tańca, choreografów, tancerzy, kierowników zespołów regionalnych, animatorów kultury oraz osób zajmujących się edukacją regionalną na Ziemi Krakowskiej.
SYMBOLIKA TAŃCA, to temat wiodący cyklu 5 spotkań Tanecznych Warsztatów Mistrzowskich, w których uczestnicy będę mieli możliwość udoskonalać swoje umiejętności taneczne dotyczące techniki wykonawczej (tradycja, styl a maniera wykonawcza) w poszczególnych tańcach regionu Krakowiaków Zachodnich oraz wiedzę na temat obyczaju tanecznego w odniesieniu do obrzędu i praktyk ludowych, jak również ich adaptację dla potrzeb scenicznych.

Pierwsza edycja zajęć warsztatowych dla instruktorów tańca, tancerzy, kierowników zespołów folklorystycznych Regionu Krakowiaków Zachodnich w ramach MISTRZOWSKICH WARSZTATÓW TANECZNYCH odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018 (sobota) od godz. 10:00 do 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1. Spotkanie z MISTRZEM – Wiesławą HAZUKĄ – choreografem, wykładowcą Kursów Kwalifikacyjnych dla instruktorów tańca – taniec ludowy w Krakowie, Nowej Hucie, Rzeszowie, Warszawie, Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Regionalnych w Nowym Sączu, wieloletnim choreografem Zespołu Pieśni i Tańca ŚWIERCZKOWIACY w Tarnowie – Mościcach.
Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kalendarium wydarzeń

reprodukcja pracy
Sztuka Wernisaż

wTENczas

30 listopada 2018, godz. 16:00

Galeria SOKÓŁ

Mężczyzna w stroju góralskim w starej chacie
Kino Seans filmowy

Ostatni Górale na bis

4 grudnia 2018, godz. 17:15 - 18:15

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu