IV Studium Kapelmistrzowskie

Czwarta edycja Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych realizowana była w systemie zaocznym w okresie 2014 – 2016.
Wykładowcami IV edycji Studium byli wybitni dyrygenci orkiestr wojskowych, wykładowcy wyższych uczelni oraz nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu.

Studium ukończyło 26 słuchaczy pochodzących z 6 województw (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego).

Program nauczania obejmował 533 godziny zajęć indywidualnych oraz w grupach - następujących przedmiotów:
 1. Zasady muzyki.
 2. Formy muzyczne.
 3. Kształcenie słuchu.
 4. Historia muzyki (z literaturą muzyczną) i instrumentoznawstwo.
 5. Instrument dęty.
 6. Musztra paradna orkiestr dętych.
 7. Fortepian.
 8. Harmonia (z ćwiczeniami).
 9. Kontrapunkt.
 10. Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami).
 11. Czytanie partytur.
 12. Dyrygowanie.
 13. Metodyka pracy z orkiestrą.
 14. Orkiestra.
 15. Psychologia (wybrane zagadnienia).
 16. Pedagogika (wybrane zagadnienia).
 17. Zarządzanie kulturą.