KONCERT GALOWY STUDIUM

W dniu 19 marca 2016 r. w sali im. Lucjana Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury SOKOŁ w Nowym Sączu 26 absolwentów Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych odebrało dyplomy ukończenia kursu.
Uroczystości wręczenia dyplomów towarzyszył koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu pod dyrekcją ppłk dr hab. Stanisława Strączka oraz Absolwentów Studium przygotowanych przez dyrygentów i wykładowców Studium: płk Franciszka Suwałę, ppłk dr hab. Stanisława Strączka i dr Waldemara Gronia.