Nasze oddziały

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ to zabytkowy budynek Towarzystwa Gimnastycznego. Mieści się w nim Kino SOKÓŁ oraz Galeria Sztuki SOKÓŁ. Instytucja posiada również oddziały: Galerię Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Galerię Sztuki BWA JATKI oraz Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich.

Kino SOKÓŁ

Nowocześnie wyposażone cztery sale kinowe są miejscem prezentacji nie tylko bieżącej produkcji kinematografii światowej, ale także upowszechniania kultury filmowej w ramach cykli tematycznych, festiwali, przeglądów kina niezależnego, propozycji Dyskusyjnego Klubu Filmowego, Młodzieżowej Akademii Filmowej, cyklu edukacyjnego Kino Szkoła, Kina ze Szminką, Podróżniczego Klubu Filmowego, Rekolekcji Filmowych, Klasyki Kina oraz Akademii Przedszkolaka Filminek. W 2004 r. nasze kino dołączyło do sieci kin europejskich, realizujących program Europa Cinemas oraz do polskiej Sieci Kin Studyjnych. Przez wiele lat ciekawym autorskim projektem był festiwal filmowy Ludzie Kina, ukazujący wybitne postacie polskiej kinematografii. Bohaterami tego przedsięwzięcia byli znani reżyserzy, znakomici aktorzy, twórcy muzyki filmowej (m.in. Krystyna Janda, Grażyna Szapołowska, Jerzy Stuhr, Andrzej Wajda, Zbigniew Zamachowski, Piotr Polk, Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluśkiewicz) . Podczas kilkudniowych prezentacji, seansom filmowym towarzyszyły spotkania, dyskusje, wystawy i koncerty.

Najmłodszym naszym „dzieckiem” jest Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda, organizowany z myślą o młodych widzach. Dla nich prezentujemy wyjątkowe filmy, wybrane ze względu na niebanalne i mądre historie, które te dzieła przedstawiają. Są to obrazy nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych. Projekcjom towarzyszą warsztaty filmowe i plastyczne, spotkania z reżyserami, operatorami kamer i producentami. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej wśród młodych widzów oraz poszerzanie - za jej pośrednictwem - ich wiedzy o świecie.

Galeria SOKÓŁ

W odnowionym i rozbudowanym obiekcie znalazło się także miejsce na przestrzeń wystawienniczą. Galeria Sokół rozpoczęła działalność jesienią 2004 r. Jest salonem otwartym zarówno dla uznanych artystów z wieloletnim bagażem twórczych doświadczeń, jak i tych, którzy dopiero poszukują swojego miejsca w świecie sztuki. Prezentuje różne dyscypliny artystyczne, jest także miejscem wystaw tematycznych, okazjonalnych, wystaw o charakterze dokumentalno-historycznym. Jej głównym zadaniem jest promowanie zjawisk artystycznych, ciekawych, oryginalnych, pojawiających się zarówno w kręgach sztuk wizualnych, jak i na obrzeżach teatru, filmu, czy muzyki... W naszej galerii gościliśmy m.in. fotografie Leszka Mądzika, Marcina Kydryńskiego i malarstwo ŻEL-ART Jana Kantego Pawluśkiewicza, obrazy wielu znakomitych artystów polskich i zagranicznych, także twórców związanych z naszym regionem…

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Rok 2010 otworzył nowy rozdział w historii MCK SOKÓŁ. Z dniem 31 grudnia 2009 r., decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego, dokonało się połączenie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, które stało się oddziałem SOKOŁA. W grudniu 2010 r., po trwającej dwa lata budowie, MCK SOKÓŁ oddało do użytku nowy obiekt, w którym znalazła swoje miejsce Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Budynek został usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ i stanowi połączone szklanym łącznikiem skrzydło starej siedziby. Jest to obiekt czterokondygnacyjny (w tym jedna - podziemna), w którym mieszczą się dwie sale ekspozycyjne (sala im. Władysława Hasiora – I piętro i sala wystawiennicza II piętra) o łącznej powierzchni ok. 400 m², sala audytoryjna im. Danuty Szaflarskiej na 227 miejsc, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze magazynowe.

9 grudnia 2010 r. Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ zainaugurowała swoją działalność projektem „Władysław Hasior – powrót” – retrospektywną wystawą twórczości jednego z najwybitniejszych twórców II połowy XX wieku, który urodził się i spędził młodość w Nowym Sączu.

Galeria BWA SOKÓŁ prezentuje sztukę różnych mediów (malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię, wideo, instalacje intermedialne, architekturę, szkło, performance, design) odnoszącą się przede wszystkim do współczesnej rzeczywistości. Jest miejscem wystaw, zarówno znanych i wybitnych artystów, jak również debiutów oraz promocji młodych twórców, a także miejscem zdarzeń artystycznych i edukacyjnych.

Galeria Sztuki BWA JATKI

Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu istnieje od 28 września 1991 r. Jest to jedyna profesjonalna galeria w mieście, która do 1 stycznia 2011 roku była filią Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. Obecnie działa jako Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Galeria mieści się w XIX wiecznym zabytkowym budynku, który w przeszłości wzniesiony był z przeznaczeniem na miejskie jatki. Celem Galerii jest prezentacja i upowszechnianie profesjonalnej sztuki. Dwudziestoletnia działalność tej instytucji obfitowała w szereg wystaw prezentujących różnorodną sztukę profesjonalnych artystów. W Galerii odbyły się wernisaże między innymi: Barbary Gawdzik Brzozowskiej i prof. Tadeusza Brzozowskiego, prof. Antoniego Zydronia prof. Ireny Popiołek, prof. Krystyny Jaguczańskiej Śliwińskiej, prof. Ewy Kutermak – Madej, prof. Haliny Stawowy – Dombrowskiej, prof. Stanisława Rodzińskiego, prof. Andrzeja Gieraga, prof. Adama Wsiołkowskiego, prof. Stanisława Baja, prof. Stanisława Batrucha, prof. Allana Rzepki, prof.Tadeusza Śliwińskiego, prof. Stanisława Sobolewskiego, prof. Jerzego Jędrysiaka, prof. Michała Kliśa, prof. Andrzeja Guttfelda, prof. Władysława Szczepańskiego, prof. Kamila Kuskowskiego, Teresy Zydroń, Marianny Beleć – Kuskowskiej, Marty Gąsienicy – Szostak, Stanisława Kuskowskiego, Jana Sawka, Arkadiusza Walocha, Marina Gromady, Krzysztofa Kulisia, Janusza Lewandowskiego, Stanisława Mazusia i wielu, wielu innych. W „Jatkach” prezentowane były również kolekcje TOP – ARTU oraz Triennale 100 Miast. Wydarzeniem 2000 roku stała się wystawa pt: „OBRAZY BIBLIJNE” Marc Chagall”, która została wypożyczona z Muzeum Archidiecezjalnego w Kolonii. W październiku 2005 r., w Galerii MBWA „Jatki„ zaprezentowana została wystawa pt: "Alfabet Picassa" wypożyczona z Muzeum Narodowego w Warszawie. Galeria prezentuje również twórczość wielu pokoleń nowotarskich artystów podczas corocznego wernisażu pn. PREZENTACJE NOWOTARSKIE.

JATKI na przełomie 20 lat swojej działalności stały się również swoistym ośrodkiem z szeroko pojętym spektrum kulturalnym rozszerzając swoją ofertę artystyczną poprzez organizację koncertów, występów teatralnych, spotkań autorskich, wieczorków poezji, aukcji charytatywnych i innych form działalności kulturalnej. Do Galerii przychodzą również dzieci i młodzież - chętnie uczestnicząc we wspólnym malowaniu w ramach cyklu: "Oswajanie ze sztuką". Prace eksponowane są na oknach galerii, przyciągając nowych sympatyków sztuki.

Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Instytut powstał w 2020 roku i został podzielony na dwie sekcje: Sekcję Dziedzictwa Kulturowego oraz Sekcję Współpracy Karpackiej.

Jego działalność jest ukierunkowana na pracę z „żywą” kulturą regionalną. Obejmuje między innymi: współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie dokumentowania i opracowywania najistotniejszych elementów i zjawisk w zakresie kultury i sztuki ludowej.

Kierunki działań:
  • kształcenie i doskonalenie kadry instruktorskiej amatorskiego ruchu artystycznego, działalność inspirująco-doradczą w tym zakresie,
  • doskonalenie i popularyzowanie twórczości artystycznej, folkloru i sztuki ludowej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, projektów promocyjnych etc. opartych na żywej relacji pomiędzy współczesnością a dziedzictwem przeszłości, na wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym,
  • działalność w obszarze wykorzystywania małopolskich tradycji dla wzmocnienia potencjału ekonomicznego regionu, w tym wykorzystywania regionalnych wzorów i motywów we wzornictwie i projektowaniu w celu, między innymi podnoszenia jakości pamiątek regionalnych (przykładowe działania: współpraca z opracowywanie i upowszechnianie katalogów inspiracji, propagowanie dobrych praktyk, organizacja konkursów na najciekawsze produkty regionalne, tradycyjne etc.),
  • upowszechnianie interesujących zjawisk kulturotwórczych, tworzenie i inspirowanie projektów promujących regionalne dziedzictwo niematerialne i oryginalne zjawiska kulturowe w ciekawej, nowoczesnej formule, wraz z użyciem nowych technologii.

Instytut Europa Karpat

W 2003 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ zainicjował działalność Instytut Europa Karpat. Stawiał on sobie za cel przygotowanie międzynarodowych programów z zakresu promocji dziedzictwa kulturowego, społecznego i przyrodniczego Małopolski w kontekście kulturowym Karpat. Poprzez cykliczne realizacje międzynarodowych konferencji, sympozjów i spotkań ("Nasze wiano dla Europy", "Karpaty Biedne, lecz bogate", "Biesiady Karpackie", Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki - Małopolska Karpaty OFFer, dni krajów z naszej części Europy, koncerty) nawiązał współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy regionów karpackich.

W 2020 roku został przekształcony w Sekcję Współpracy Karpackiej, działającą w ramach utworzonego Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich.