Nasi partnerzy

Nasz zespół stanowi grupa około siedemdziesięciu osób. Współpracowaliśmy i wciąż współpracujemy z grupą naukowców i specjalistów z zakresu kultury ludowej, wspierającą nasze działania dotyczące ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (m.in. Mirosława Bobrowska - etnochoreograf, Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog, Janina Kalicińska - etnochoreograf), Krystyna Kwaśniewicz – etnograf, prof. Józef Kąś – dialektolog). Wspaniali fachowcy prowadzą zajęcia ze studentami Studium Folklorystycznego i Studium Kapelmistrzowskiego przy MCK SOKÓŁ.
Niepowtarzalny charakter naszym festiwalom nadają m.in.: prof. Helena Łazarska (pomysłodawczyni i długoletnia dyrektor artystyczny Festiwalu im. Ady Sari), Małgorzata Walewska (światowej sławy śpiewaczka, od roku 2014 dyrektor Festiwalu im. Ady Sari, przewodnicząca jury konkursu), Józef Broda (spiritus movens Święta Dzieci Gór) i Waldemar Malicki (znakomity pianista, dyrektor artystyczny Festiwalu Fun & Classic).

Cenną podporą naszej działalności są: niezwykła sądecka publiczność, media, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, twórcy i animatorzy życia kulturalnego w naszym regionie.

Dziękujemy!