III Studium Kapelmistrzowskie

Trzecia edycja Studium obejmowała lata 2010-2012.