III Studium Kapelmistrzowskie

Trzecia edycja Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych realizowana była w systemie zaocznym w okresie  2010 – 2012.
Wykładowcami III edycji Studium byli wybitni dyrygenci orkiestr wojskowych, wykładowcy wyższych uczelni oraz nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu.

Na podstawie egzaminu wstępnego przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną do III edycji Studium przyjętych zostało 35 Słuchaczy. Studium ukończyło 29 osób z 7 województw (podlaskie, mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Program nauczania obejmował zajęcia indywidualne i zbiorowe z 21 przedmiotów.

PROGRAM NAUCZANIA

 1. PODSTAWY WIEDZY O CZŁOWIEKU I SPOŁECZEŃSTWIE
  1. Psychologia (wybrane zagadnienia)
  2. Pedagogika (wybrane zagadnienia)
  3. Socjologia (wybrane zagadnienia)
  4. Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej
  5. Wiedza o kulturze (wybrane zagadnienia)

 2. PODSTAWY ANIMACJI SPOŁECZNO - KULTURALNEJ
  1. Wybrane elementy marketingu
  2. Zarządzanie kulturą

 3. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Zasady muzyki
  2. Kształcenie słuchu
  3. Dyrygowanie
  4. Instrument dęty
  5. Fortepian
  6. Instrumentoznawstwo
  7. Harmonia (z ćwiczeniami)
  8. Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami)
  9. Praca z partyturą (czytanie partytur)
  10. Historia muzyki (z literaturą muzyczną)
  11. Formy muzyczne
  12. Kontrapunkt
  13. Metodyka pracy z orkiestrą
  14. Musztra paradna orkiestr dętych