Inauguracja III Studium Kapelmistrzowskiego

Ukończenie kursu uznawane jest przez Narodowe Centrum Kultury jako uzyskanie wykształcenia równorzędnego ze średnim specjalistycznym. Pierwszy kurs ukończyło 25 słuchaczy. Większość z nich to ludzie młodzi.
Ze względu na duże zainteresowanie zdobywaniem kwalifikacji dyrygenckich, dyrekcja MCK SOKÓŁ W Nowym Sączu zaplanowała przeprowadzenie kolejnego kursu, który odbył się w latach 2007-09. W zajęciach uczestniczyło 15 osób.
Trzecia edycja rozpoczęła się w roku 2010 i potrwa do roku 2012. Wiedzę i umiejętności zdobywa tym razem aż 32 słuchaczy.