Dyrygenci zdali trudne egzaminy

Nowi mistrzowie batuty prezentowali swoje umiejętności przez cztery dni. Oceniała ich komisja, której przewodniczył dyrektor Antoni Malczak.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, uwzględniając potrzeby orkiestr dętych działających na terenie nie tylko naszego województwa, podjęło decyzję zorganizowania kursu kwalifikacyjnego – informuje nas starszy instruktor z MCK, główny organizator studium Stanisław Migacz. - Część z dwustu działających orkiestr nie posiada profesjonalnie przygotowanych kapelmistrzów. Ogranicza to znacznie ich rozwój i utrudnia nabór nowych muzyków. 

Przypomnijmy, że egzamin wstępny odbył się w 1 października  2010 r. Przyjętych zostało wówczas 35 osób. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wykładowców i słuchaczy dojeżdżających z 7 województw (podlaskie, mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) udało się zrealizować zamierzony program, często poszerzony o doświadczenia wykładowców jak i samych słuchaczy. SOKÓŁ zapewnił doskonałą bazę, która pozwoliła z powodzeniem zrealizować planowane zadania dydaktyczne. Ponadto wszyscy uczestnicy mogli brać udział w imprezach, koncertach i prezentacjach organizowanych w naszej placówce. 

Zajęcia praktyczne prowadzili wybitni muzycy wojskowi min.: płk Franciszek Suwała -  dyrygent orkiestr wojskowych, wieloletni komendant Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku, autor wielu ciekawych utworów na orkiestry dęte; płk Stanisław Latek - dyrygent orkiestr wojskowych, wykładowca Akademii Muzycznej w Warszawie, autor opracowań na orkiestry dęte; ppłk dr Stanisław Strączek - naczelnik i  pierwszy dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu; kpt. Stefan Żuk - wieloletni tamburmajor i kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej w Nowym Sączu, zdobywca wielu nagród za układy musztry i szyków paradnych wojskowych orkiestr dętych.