Cykle wydarzeń

Mistrzowski Kurs Instruktorski

Folklor
Cykl edukacyjny dla instruktorów zespołów folklorystycznych realizowany w różnych regionach Małopolski.
Dowiedz się więcej
Gorset regionalny

Tradycja przez pokolenia

Folklor
Zainicjowany w 2013 cykl spotkań w formie uroczystych koncertów, podczas których swój dorobek artystyczno-kulturalny prezentują poszczególne gminy województwa małopolskiego. 
Dowiedz się więcej

RAZ, DWA TRZY… OBRAZ PATRZY - zapisy

Sztuka
Kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Dowiedz się więcej

(O)PROWADŹ MNIE - zapisy

Sztuka
Oprowadzanie grupy po aktualnej wystawie dostosowane do wieku uczestników.
Dowiedz się więcej

Lachoskie Godonie

Folklor
Celem konkursu jest kultywowanie, popularyzowanie oraz ochrona tradycji gawędziarstwa regionu Lachów Sądeckich, zainteresowanie dzieci i młodzieży gwarą oraz tradycjami gawędziarstwa w regionie oraz dokumentacja najcenniejszych zjawisk gwary lachowskiej.
Dowiedz się więcej
Puszczane bańki mydlane

BIESIADA KARPACKA

Folklor Muzyka Taniec Teatr
Biesiada Karpacka jest częścią większego projektu pod nazwą „Nasze wiano dla Europy”, realizowanego od 2003 roku. Celem projektu jest wspólna refleksja w gronie państw Europy Środkowo-Wschodniej, których częścią wspólną jest łuk Karpat, nad własnymi atutami i problemami, które stanowią swoiste wiano, wnoszone przez te państwa do wspólnoty europejskiej.
Dowiedz się więcej
Grupa dzieci na scenie w łódce

BAJDUREK - Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży

Teatr
Nowosądecki BAJDUREK jest jedną z najstarszych i najbardziej znaczących imprez teatralnych w Małopolsce. Festiwal odbywa się w dwóch etapach: eliminacji powiatowych, w których uczestniczy ponad 200 zespołów oraz spotkania finałowego w Nowym Sączu dla ok. 30 najlepszych grup teatralnych.
Dowiedz się więcej
występ podczas festiwalu Echo Trombity

ECHO TROMBITY - Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych

Muzyka
Historia „Echa Trombity" wiąże się z reformą administracyjną z tzw. czasów Gierka, kiedy młode województwo nowosądeckie, bez wątpienia naj­bardziej bogate i dynamiczne kulturowo w kraju, chciało tę wielobarwność amatorskiego ruchu artystycznego wzmocnić, upowszechnić, rozwinąć W młodym wówczas Wojewódzkim Ośrodku Kultury powstało wiele pomysłów i inicjatyw, których celem było zdynamizowanie  i uporządkowanie zjawisk kultury w poszczególnych dziedzinach twórczości. Między innymi szczególną   i powszechną uwagę zwrócono na orkiestry dęte, których tradycja sięgała połowy XIX wieku.
Dowiedz się więcej