BAJDUREK - Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży

Teatr
Nowosądecki BAJDUREK jest jedną z najstarszych i najbardziej znaczących imprez teatralnych w Małopolsce. Festiwal odbywa się w dwóch etapach: eliminacji powiatowych, w których uczestniczy ponad 200 zespołów oraz spotkania finałowego w Nowym Sączu dla ok. 30 najlepszych grup teatralnych.
Różnorodność formuł i konwencji teatralnych, bogaty repertuar i bardzo dobra praca z dziećmi - to cechy finałowych przedstawień. Festiwal od wielu lat spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i żywiołowym przyjęciem najmłodszej publiczności. W trakcie przerw pomiędzy spektaklami dzieci na widowni uczestniczą we wspólnej zabawie w teatr inicjowanej przez zawodowych aktorów.

BAJDUREK 2022

Tegoroczna edycja realizowana jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje kwalifikacje do udziału na podstawie nagrań audiowizualnych, finałowe prezentacje spektakli na scenie widowiskowej sali im. L. Lipińskiego MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej oraz głosowanie online na Nagrodę Publiczności.
Zgłoszone do udziału w Festiwalu spektakle zostaną ocenione przez JURY - powołane przez organizatora, które zakwalifikuje najciekawsze realizacje teatralne do udziału w spotkaniu finałowym 37. BAJDURKA 2022 w Nowym Sączu, które odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2022 r.

PATRONAT HONOROWY

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa programu: Edukacja kulturalna
Nazwa zadania: 37. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
Wartość dofinansowania: 54 000 zł, całkowita wartość zadania: 101 250 zł

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK organizowany jest nieprzerwanie od 1986 roku. Celem wydarzenia jest promocja aktywności artystycznej najmłodszego pokolenia Małopolan poprzez umożliwienie prezentacji działającym w województwie zespołom oraz ich twórcze animowanie dzięki dodatkowym całorocznym działaniom animacyjno-warsztatowym.

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Teatr Konkurs Przegląd Spektakl / widowisko

37. Festiwal BAJDUREK | oglądaj i głosuj

5 października - 15 listopada 2022

online

Teatr Festiwal Konkurs Spektakl / widowisko

37. Festiwal BAJDUREK | finał

13 - 15 czerwca 2022

MCK SOKÓŁ

Troje dzieci przebranych za zwierzęta morskie stoi na scenie
Teatr Festiwal Konkurs Spektakl / widowisko

37. BAJDUREK | kwalifikacje

16 lutego - 6 maja 2022

MCK SOKÓŁ