Folklor Dziecięcy. Między tradycją a współczesnością

Publikacja podsumowująca Międzynarodową Konferencję pt. "Folklor dziecięcy. Między tradycja a współczesnością", która odbyła się w 2018 roku w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”.

Artykuły tworzące niniejszą publikację różnią się zakresem podejmowanych tematów, jak również stopniem uzasadnienia zawartych w nich tez. Jedne posiadają charakter naukowy, teoretyczny, inne zaś bardziej sprawozdawczy. Różnorodność podejścia do zagadnienia folkloru dziecięcego, jego współczesnych prezentacji scenicznych, spowodowała zgrupowanie prezentowanych podczas konferencji materiałów w trzy panele tematyczne i w takim też układzie przedstawione są w ramach niniejszej publikacji.

Na pierwszy, zatytułowany „Folklor dziecięcy z perspektywy naukowej” składają się referaty odsłaniające teoretyczne spojrzenie różnych dziedzin na poruszane zagadnienie. „Folklor – dziecko – scena” to tytuł drugiej grupy tematycznej referatów wskazujących na relacje i współistnienie tych trzech nazwijmy to „podmiotów” we współczesnym procesie przekazu tradycji. Trzecia, ostatnia grupa artykułów, mieści się pod nazwą „Festiwal folklorystyczny jako współczesna forma kontynuowania tradycji – problemy, perspektywy”. W jej ramach znalazły się referaty odnoszące się już do konkretnych międzynarodowych praktyk na polu pracy z dziecięcym zespołem regionalnym, prezentujące jednocześnie efekty podejmowanych działań edukacyjnych.

Wieloaspektowa problematyka analizowanych zjawisk pod wspólnym wspominanym już tytułem „Folklor dziecięcy – między tradycją a współczesnością” została precyzyjnie uporządkowana w logiczny układ problemowo-chronologiczny i ukazuje jak w soczewce całą złożoność zagadnień. Zgromadzone tu teksty odsłaniają bardzo różne aspekty funkcjonowania folkloru dziecięcego i jego popularyzacji w kontekście „niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Wydawca: 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Redakcja naukowa: Teresa Smolińska
Rok wydania: 
2018
Druk: Opolgraf SA
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 160
Format: 165x235 mm 
ISBN: 978-83-63341-27-5
Dostępność: nakład wyczerpany