Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

WYSTAWA IKON WSPÓŁCZEŚNIE MALOWANYCH „IKONA – EPIFANIA PIĘKNA” - wernisaż

Folklor Wernisaż

26 października 2022, godz. 11:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ

Bilety: Wstęp wolny
Tegorocznej edycji Kongresu Kultury Regionów towarzyszyć będzie wystawa ikon współcześnie malowanych „Ikona – Epifania Piękna”. Ekspozycja dostępna będzie w Galerii Sztuki MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu (budynek MCK SOKÓŁ) od 25 października do 14 listopada. Na uroczyste otwarcie zapraszamy w środę 26 października o godz. 11:00.
Wystawa prezentuje ikony namalowane - napisane przez członków krakowskiej „Grupy Lumen” działającej  przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia”.

W Liście Apostolskim ORIENTALE LUMEN Jan Paweł II przypomina nam, że „...jesteśmy powołani do ukazywania dziś słowami i czynami ogromnych bogactw, które nasze Kościoły przechowują w skarbnicach swych tradycji”.

Ikona to słowo Boże zapisane w formie obrazu. Jej treść i forma kształtowały się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i przetrwały do dziś, szczególnie w kościele wschodnim. Stało się to możliwe dlatego, że istotną wartością w tworzeniu ikony jest kanon i podobieństwo do oryginału. Dzięki temu nowy obraz nabiera cech pierwowzoru i przekazuje dalej ważne treści teologiczne. Jednakże kanon – jak mogliśmy się przekonać malując ikony – nie stanowi ograniczenia, lecz ukierunkowuje na przestrzeń duchową. Ikony nie są zwykłym portretem czy wyobrażeniem o uduchowionej treści. Przedstawiają rzeczywistość przemienioną, rozjaśnioną łaską. Są to obrazy przeznaczone do modlitwy, malowane z myślą o skupionej i długiej kontemplacji. Wszystkie elementy są temu podporządkowane: gesty, rysy twarzy o ściśle określonych proporcjach, rytm, brak światłocienia, odwrócona perspektywa.

Ważnym uzupełnieniem treści przekazywanych przez ikonę są kolory, z których najważniejszy jest kolor złoty. Kanon dotyczy też napisów. Są one obowiązkowo umieszczane i ich zadaniem jest objaśnienie treści przedstawień.

„Można to podsumować myślą wyrażoną już przez św. Ireneusza pod koniec II wieku: Bóg stał się Synem Człowieczym, aby człowiek stał się synem Bożym. Ta teologia przebóstwienia pozostaje jedną ze zdobyczy szczególnie drogich wschodniej myśli chrześcijańskiej” (ORIENTALE LUMEN Jan Paweł II).

Prezentowana wystawa jest efektem naszej fascynacji ikoną. Malowanie ikon jest dla nas formą modlitwy, spotkania z Bogiem. Naszym celem jest tworzenie sztuki sakralnej, pogłębianie życia religijnego przez comiesięczne spotkania na wspólnej modlitwie i Eucharystii. Bierzemy udział w wykładach, spotkaniach z interesującymi ludźmi w naszej pracowni, wakacyjnych plenerach, odwiedzamy muzea, organizujemy wspólne rekolekcje i wyjazdy w ciekawe zakątki.

Bardzo ważnym momentem w naszej Wspólnocie jest uroczystość poświęcenia nowych ikon, która odbywa się na zakończenie warsztatów ikonopisania w Bazylice NSPJ OO. Jezuitów przy ul. Kopernika w Krakowie. Naszym opiekunem i nauczycielem jest Ojciec Zygfryd Kot SI. Wspólna pasja – malowanie ikon i wspólna modlitwa, to niezwykły dar odkrywania Boskiego Oblicza.

„W ten sposób wzrok, przemieniony stopniowo przez obecność Chrystusa uczy się odrywać od tego, co zewnętrzne, od zamętu zmysłów, czyli od wszystkiego, co odbiera człowiekowi ową lekkość, otwierającą go na działanie Ducha” (ORIENTALE LUMEN Jan Paweł II).

Kalendarium wydarzeń

Folklor Wernisaż

WYSTAWA REKONSTRUKCJI STARYCH RĘKAWIC FURMAŃSKICH - wernisaż

26 października 2022, godz. 11:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ

Sztuka Spotkanie

Wieczór wspomnień o Romanie Dzioboniu w pierwszą rocznicę śmierci

26 października 2022, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI