Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

WRZĄTEK: Między nauką a wiarą

Sztuka Spotkanie / dyskusja

5 października 2023, godz. 18:00

Galeria BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu

Wstęp: wolny
Już 5 października zapraszamy do Galerii BWA SOKÓŁ na kolejne spotkanie z cyklu WRZĄTEK. 
Dyskusje o sztuce rozpoczniemy o godzinie 18:00.
Wydarzenie poprowadzi dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), stypendysta uniwersytetów w Bochum, Heidelbergu i Oxfordzie. Zajmuje się filozofią polityki (głównie libertarianizmem) a także etyką. Jest autorem ponad 50 publikacji. Pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Rady Programowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W dyskusji będą uczestniczyć zaproszeni goście:
  • prof. dr hab. Jan Woleński, profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzaniaw Rzeszowie, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Europea,Brazylijskiej Akademii Filozoficznej i Międzynarodowego Instytutu Filozofii w Paryżu. Zajmuje się m.in. filozofią analityczną, filozofią języka, epistemologią, logiką, teorią prawa. Propagator polskiej szkoły logiki i filozofii analitycznej, zwanej szkołą lwowsko-warszawską. Autor ponad dwóch tysięcy publikacji naukowych oraz 35 książek. Laureat licznych nagród, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w świecie filozofów polskich.
  • ksiądz dr hab. Jan Żelazny, doktor habilitowany teologii, magister fizyki, duszpasterz młodzieży. Wyświęcony w 1991 roku, od 1996 pracownik najpierw Papieskiej Akademii Teologicznej, później Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Duszpasterz akademicki w Mistrzejowicach (1993–1997, 2001–2011). Zajmuje się historią wczesnego chrześcijaństwa, jego specjalizacją naukową jest patrologia orientalna (w kręgu języka syryjskiego). Poza tym czas wypełnia mu uprawianie ogrodu, zwłaszcza ziół, nurkowanie (od 2007 roku jest czynnym instruktorem tego sportu) oraz podróże w rejony Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.
  • prof. dr hab. Jerzy Fober, artysta rzeźbiarz, nauczyciel akademicki. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni profesora Stanisława Kulona (dyplom z wyróżnieniem w 1984 roku). Obecnie prowadzi pracownię rzeźby w Instytucie Sztuk Plastycznych w Cieszynie na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1996–2011 prowadził pracownię rzeźby na kierunku Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, a w latach 2011–2015 na Akademii Umeni w Bańskiej Bystricy na Słowacji. Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (obecnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Jego rzeźby znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Kolekcji Sztuki Współczesnej miasta Lucerna, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także w polskich i zagranicznych kolekcjach prywatnych.

„Między nauką a wiarą”

W naturze ludzkiej leży dążenie do prawdy. Od wieków filozofowie stawiali pytanie o drogę do niej. Niektórzy uważali, że jest nią wiara w Boga, często wsparta przez rozum („Wierz, byś mógł zrozumieć i zrozum, byś mógł wierzyć”, pisał św. Augustyn). Jednak postępy nowożytnej nauki; odkrycia Kopernika, Galileusza, Keplera czy Newtona, a także teoria ewolucji Darwina, spowodowały wśród filozofów i naukowców odwrót od teistycznego wyjaśniania świata i jego krytykę. Współczesny naukowy obraz świata zakłada, że cała rzeczywistość jest wytłumaczalna w kategoriach naturalnych, oraz że żadne supernaturalne byty nie istnieją. Tak twierdzą współcześni naturaliści, odmawiając teistom naukowości w wyjaśnianiu świata i odrzucając wiarę jako racjonalne źródło poznania. Z kolei teiści argumentują, że sam naturalizm nie jest stanowiskiem naukowym, lecz, podobnie jak teizm, metafizycznym. Czy da się więc na nowo pogodzić wiarę z rozumem? A może do tego trzeba sztuki?

dr hab. Dariusz Juruś

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Świat po pracy

3 października 2023, godz. 18:45

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

Inne Spotkanie / dyskusja

Z Nowego Targu do Brazylii, Gujany i Gujany Francuskiej

5 października 2023, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI w Nowym Targu