Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

„Pracownia Muzyczna” – warsztaty instrumentów | Zgłoszenia

Edukacja Folklor Muzyka Warsztat

15 kwietnia 2024

Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu

Dodatkowe informacje:
BRAK WOLNYCH MIEJSC
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na warsztaty „Pracownia Muzyczna” organizowane w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu.
Warsztaty instrumentów muzycznych „Pracownia Muzyczna” to działanie edukacyjne skierowane do dzieci (od 7 roku życia), młodzieży i dorosłych, którego priorytetem jest kształcenie w dziedzinie muzykowania ludowego na tradycyjnych instrumentach karpackich oraz poznanie muzycznego repertuaru swojego regionu. W tym celu wykorzystana zostanie tradycyjna, beznutowa metoda nauki gry zespołowej lub oparta na relacji mistrz–uczeń.

Nauczycielami będą instrumentaliści – muzycy grający na skrzypcach i basach. Osoby te posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę na temat tradycyjnej gry na instrumentach, techniki  prowadzenia i ogrywania melodii, zdobnictwa muzycznego oraz repertuaru zgodnego z danym regionem. Swoje doświadczenie zdobywali będąc członkami kapel ludowych, konfrontując swoje umiejętności w dziedzinie muzyki ludowej ze środowiskiem instruktorskim, korzystając z doradztwa specjalistów, ale przede wszystkim bazując na wiedzy przekazanej przez starsze pokolenie muzykantów.

Założenie projektu opiera się na przekonaniu, że dziedzictwo niematerialne jest nadal żywe i stanowi podstawę twórczego rozwoju społeczności, a każde pokolenie poszerza i rozwija ten dorobek, dostosowując go do aktualnych potrzeb i warunków historycznych jak i środowiskowych regionu.

Cele główne projektu to:
  • edukowanie młodego jak i starszego pokolenia w zakresie muzyki ludowej,
  • zachowanie, ochrona ludowych tradycji muzycznych,
  • udostępnianie ludowych tradycji muzycznych,
  • zapobieganie zatraceniu czy przerwaniu tradycyjnych form muzykowania,
  • budowanie oraz kształtowanie tożsamości regionalnej wśród lokalnych społeczności,
  • promocja dziedzictwa niematerialnego zgodnie z założeniami Konwencji UNESCO z 2003r.,
  • podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego.
Planowanym efektem projektu jest zachowanie i kultywowanie tradycji muzycznych, dbałość o popularyzację najstarszego ludowego repertuaru muzycznego, doskonalenie nabytych we wstępnym etapie kształcenia umiejętności gry i kompetencji niezbędnych do muzykowania na tradycyjnych instrumentach ludowych co w następstwie przyczyni się do powstawania nowych kapel góralskich oraz zasilania tych już funkcjonujących.  Taka działalność sprzyja wzmocnieniu poczucia przynależności do regionu.

Zajęcia odbywać się będą od kwietnia do grudnia z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC!