Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

POGÓRZAŃSKIE GODY - 11. Małopolski Konkurs Obrzędów Obyczajów i Zwyczajów Ludowych

Folklor Muzyka Taniec Konkurs

27 - 28 kwietnia 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

WSTĘP: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia wraz z nagraniem aktualnego programu konkursowego prosimy przesłać do dnia 22 marca 2019 roku na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem POGÓRZAŃSKIE GODY
Konkurs ma na celu ochronę najcenniejszych wartości kultury ludowej wyrażonych w obrzędach, zwyczajach, muzyce, śpiewie, tańcu i gwarze. Bierze w nim udział kilkanaście najlepszych grup wyłonionych drogą kwalifikacji na przeglądach powiatowych i regionalnych.
Najlepsze zespoły kwalifikowane są na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej.

Współorganizatorem i gospodarzem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej.

POGÓRZAŃSKIE GODY - 11. MAŁOPOLSKI KONKURS OBRZĘDÓW OBYCZAJÓW I ZWYCZAJÓW LUDOWYCH

Do pobrania

O ostatecznym zakwalifikowaniu się do konkursu oraz terminie występu Kierownicy zespołów/grup zostaną powiadomieni do 5 kwietnia bieżącego roku.

POGÓRZAŃSKIE GODY - 11. MAŁOPOLSKI KONKURS OBRZĘDÓW OBYCZAJÓW I ZWYCZAJÓW LUDOWYCH

Kalendarium wydarzeń

Sztuka Wernisaż Wystawa

Wernisaż wystawy ROMANA PIETRZAKA

26 kwietnia 2019, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI