Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

„OD SŁOWA DO TEATRU” - 16. STACJONARNE WEEKENDOWE WARSZTATY TEATRALNE

Edukacja Literatura Teatr Warsztat

23 - 25 czerwca 2023

Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 12 czerwca 2023 r.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie organizuje w dniach 23-25 czerwca br. w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa Wierzchosławicach kolejną, 16. edycję stacjonarnych weekendowych warsztatów teatralnych OD SŁOWA DO TEATRU.
Warsztaty adresowane są do instruktorów oraz osób, które chcą rozwijać swoją kreatywność zdobywać nowe doświadczania i umiejętności sceniczne. Wiodącym tematem zajęć, które poprowadzą aktorzy Matylda Baczyńska i Kamil Toliński będą zagadnienia: jak  korzystać z siebie będąc reżyserem i jak czerpać z aktora...

Warsztaty realizowane są w formule stacjonarnej bez możliwości udziału tylko w ich części praktycznej.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej 7 dni przed datą ich rozpoczęcia i będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenia wydane przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłata akredytacji oraz przesłanie na adres mailowy: i.stanaszek@mcksokol.pl skanu wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia w terminie do 12 czerwca 2023 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata akredytacja za udział w warsztatach wynosi 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł) od osoby i obejmuje: koszty merytoryczne, noclegi (od 23.06. do 25.06.2023 r.) i pełne wyżywienie (od obiadu 23.06. do obiadu 25.06. 2023 r.) w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.

Akredytację należy wpłacać wyłącznie na konto MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu Bank Pekao S.A. 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 z dopiskiem: od słowa do teatru.

Kalendarium wydarzeń

Muzyka Festiwal

Finał 45. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2023

23 - 25 czerwca 2023

Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu

Kino Seans filmowy

Dzień Ojca w Kinie SOKÓŁ

23 czerwca 2023, godz. 19:15

Kino SOKÓŁ