Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

"OD SŁOWA DO TEATRU" - 13. STACJONARNE WEEKENDOWE WARSZTATY TEATRALNE

Edukacja Literatura Teatr Warsztat

25 - 27 czerwca 2021

Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Warsztaty adresowane są do instruktorów teatralnych oraz osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy teatralnej.
W labiryncie emocji i sytuacji scenicznych - meandry warsztatu aktorskiego to tematyka tegorocznych warsztatów, w trakcie których skupimy się na uwalnianiu zdolności kreatywnych wykonawców. Poszukamy sposobów na swobodne posługiwanie się własnym głosem i ciałem badając wielość możliwości interpretacyjnych monologu i dialogu. Głos, ciało i ruch potraktujemy jak instrumenty wyrażania emocji na scenie.

Warsztaty poprowadzi Jacek Milczanowski - aktor teatralny i filmowy, reżyser, juror przeglądów teatralnych, autor scenariuszy.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenia wydane przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Warsztaty realizowane są w formule stacjonarnej obejmującej pełny pobyt wszystkich uczestników (nocleg
i wyżywienie) zgodnie z załączonym programem bez możliwości udziału tylko w części praktycznej warsztatów. Pełen pobyt wszystkich uczestników jest niezbędny do realizacji założeń merytorycznych spotkania.

Przebieg tegorocznych warsztatów odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym zastrzegamy prawo do zmian wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów, jak również do odwołania wydarzenia.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie na adres mailowy: i.stanaszek@mcksokol.pl skanu wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w związku z czym - udział w zajęciach jest bezpłatny.