Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Konkurs na projekt plakatu

Edukacja Sztuka Konkurs

6 sierpnia 2021

Galeria BWA SOKÓŁ

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu plakatu promującego działalność edukacyjną Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Celem konkursu jest promocja sztuk graficznych, rozwijanie wyobraźni twórczej wśród młodzieży oraz kształtowanie umiejętności przekazu za pomocą środków plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  • Organizator zaprasza do Konkursu młodzież w wieku 15-20 lat z terenu województwa małopolskiego. 
  • Na konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby tego konkursu i stanowiący autorski pomysł. 
  • Autorka/Autor może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 plakat. 
  • Plakat zgłaszany do Konkursu musi spełniać wymogi formalno-techniczne określone w Regulaminie Konkursu. Materiały będą do pobrania na stronie Galerii BWA SOKÓŁ www.bwasokol.pl w zakładce EDUKACJA plik „Konkurs na projekt plakatu”
  • Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy konkurs-bwa@mcksokol.pl gotowego projektu graficznego w formacie jpg. lub png. do dnia 6.08.2021 do godziny 20.00. 
  • Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać każda zainteresowana osoba, która prześle na adres e-mailowy: konkurs-bwa@mcksokol.pl, prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, są zobowiązane dołączyć do karty zgłoszenia zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego zezwalającego na udział w Konkursie (skan załączony do zgłoszenia).
  • Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
  • Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

NAGRODY

  • Laureat I miejsca otrzyma tablet graficzny. Zwycięski projekt zostanie użyty do celów promocyjnych działań edukacji w galerii BWA SOKÓŁ.

Werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny i niepodważalny. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana na wernisażu wystawy „5-lecia dyplomów prac wykładowców i studentów Wydziału Artystycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”, który jest planowany w dniu 1 października 2021 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 12.08.2021 r. na stronie internetowej Galerii BWA SOKÓŁ oraz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wręczenie nagród odbędzie się oficjalnie podczas wernisażu, o terminie laureaci zostaną powiadomieni e-mailowo.

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem oraz prace laureatów opublikowane zostaną na portalach informacyjnych Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.bwasokol.pl, www.mcksokol.pl, www.facebook.com/mcksokol, www.facebook.com/bwasokol

Kalendarium wydarzeń

Malarka przy pracy nad obrazem. Pracę wykonuje na świeżym powietrzu, stoi przy sztaludze. Na zdjęciu ujęte są tylko ręce artystki. W lewej trzyma trzy pędzle, w prawej szpachelkę, która służy jej do mieszania farb wyciśniętych na paletę malarską.
Edukacja Sztuka Warsztat

Plener malarski dla młodzieży

21 - 23 lipca 2021

Galeria BWA SOKÓŁ

cykl: LATO ART
Męska dłoń ujęta od nadgarstka. W dłoni mężczyzna trzyma pionowo ustawiony telefon. Kadr wyświetlany na ekranie telefonu sugeruje, że mężczyzna jest w trakcie wykonywania zdjęcia. Kadr przedstawia miejską ulicę, przy której stoją domy, w oddali stoi wysoki budynek. Wszystko poza dłonią oraz kadrem w telefonie jest rozmazane.
Edukacja Sztuka Warsztat

Plener fotograficzny dla seniorów

10 - 13 sierpnia 2021

Galeria BWA SOKÓŁ

cykl: LATO ART