Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

GreenFilmTourism 2.0 - Zaproszenie na konsultacje społeczne

16 marca - 5 kwietnia 2023

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, branży kreatywnej, instytucji filmowych, organizacji turystycznych oraz mieszkańców do konsultacji społecznych nt. działań na rzecz budowania wizerunku przyjaznego rozwojowi produkcji filmowej i rozwoju całorocznej przestrzeni turystycznej na obszarze pogranicza polsko-słowackiego.
Turystyka filmowa czyli wędrowanie w poszukiwaniu plenerów ulubionych filmów, poszukiwanie ich atmosfery czy próba przeżycia przygód, które były udziałem głównych bohaterów to doskonałe narzędzie promocji regionów. Polsko - słowacki szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego ma więc szansę stać się sztandarowym produktem przyczyniającym się do umocnienia poczucia tożsamości regionalnej.

Mając powyższe na uwadze serdecznie zapraszamy przedstawicieli:
  • samorządów
  • branży kreatywnej
  • instytucji filmowych
  • organizacji turystycznych
  •  mieszkańców

do konsultacji społecznych nt. działań na rzecz budowania wizerunku przyjaznego rozwojowi produkcji filmowej i rozwoju całorocznej przestrzeni turystycznej na obszarze pogranicza.

DO POBRANIA

Poniżej znajduje się krótka prezentacja projektu wraz ze szczegółowymi założeniami. Dodatkowo, udostępniamy formularz zgłaszania uwag, pytań i sugestii, które można przesłać w formie pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adresy:
  • strona polska: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biała
  • strona słowacka: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Raymanova 9, 080 01 Prešov

Można również przesłać uwagi drogą elektroniczną, na adresy e-mail:

Konsultacje będą trwać od 16 marca do 5 kwietnia 2023 roku.

Dodatkowo, serdecznie zapraszamy na spotkania zespołów roboczych, podczas których zostaną omówione szczegóły działań oraz wypracowane rozwiązania, mające wpływ na ostateczny kształt projektu.
Więcej informacji na stronie: greenfilmtourism.eu

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Till

14 marca 2023, godz. 18:10

Kino SOKÓŁ

Sztuka Spotkanie / dyskusja

Wieczór wspomnień o Józefie Różańskim w pierwszą rocznicę śmierci

16 marca 2023, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI