Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

38. DRUZBACKA | ODWOŁANA

Folklor Konkurs Przegląd

7 - 10 maja 2020

Podegrodzie

Najstarszy i o największym zasięgu przegląd w regionie, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Jego początki sięgają roku 1980.
Swym zasięgiem obejmuje regiony: Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich, Górali Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan i Pogórzan.

„Podstawowym założeniem programowym konkursu było i jest ratowanie ludowej tradycji muzycznej (…) z zachowaniem wszystkich tradycyjnych cech stylistycznych w muzyce, śpiewie, z pokazaniem dawnej formy indywidualnej i zespołowej gry na instrumentach a ukazanej z obowiązującym w tradycji obyczajem. Cel tego konkursowego przeglądu jest konsekwentnie przestrzegany i dzięki temu z roku na rok, nie ginie a wzrasta świadomość wartości muzycznej kultury ludowej – docenia się dawny repertuar, wydobytą z zapomnienia starą, modalną pieśń, uznaje się sens właściwego zestawu instrumentów w muzyce swojego regionu, bo bogata kolorystyka i oryginalne współbrzmienia są charakterystyczne i niepowtarzalne.”

Kalendarium wydarzeń

Folklor Sztuka Konkurs

Konkurs fotograficzny „Kapliczka za miedzą”

6 - 27 maja 2020

Województwo małopolskie

Teatr Przegląd

9. TEATRALNE LUSTRA | odwołane

12 - 14 maja 2020

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II w Brzesku