Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Błogosławiona - pokaz specjalny z udziałem twórców filmu

Kino Seans filmowy

12 października 2023, godz. 17:00

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

Wstęp: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu od 3 października.
Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej zapraszamy w czwartek, 12 października o godzinie 17:00 do Kina SOKÓŁ w Nowym Sączu na pokaz specjalny filmu dokumentalnego pt. BŁOGOSŁAWIONA z udziałem jego twórców.
Film dokumentalny pt. BŁOGOSŁAWIONA jest filmem o Natalii Tułasiewicz, którą Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy św. odprawionej na Placu J. Piłsudskiego w Warszawie 13 czerwca 1999 roku  zaliczył w poczet błogosławionych Kościoła Katolickiego.

Była jedną z dwóch świeckich kobiet w gronie 108 Męczenników Polskich II Wojny Światowej. Wszyscy oni dali dowody niezwykłej ofiarności i miłosierdzia, całkowitego oddania Polsce i Kościołowi oraz przywiązania do zasad wiary. Śmierć błogosławionych nie była tylko wynikiem ludobójczych represji politycznych, ale przede wszystkim nosiła charakter męczeństwa spowodowanego nienawiścią ich oprawców do wiary (łac. Odium fidei).

W 2022 r. Kościół Katolicki w odpowiedzi na apel środowisk nauczycielskich ogłosił błogosławioną Natalię patronką nauczycieli polskich . Jej sylwetka ukazuje twórczy potencjał pedagoga, który z oddaniem i poczuciem misji wykonuje swoją pracę, nawet w najtrudniejszych warunkach . Stanowi przykład dla współczesnego nauczyciela, jak doskonaląc siebie, można w sposób świadomy kształtować przyszłe pokolenie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za rodzinę, społeczeństwo i ojczyznę.

Zapiski i listy Natalii Tułasiewicz ujawniają bogactwo jej życia wewnętrznego. Wyłaniające się z nich przemyślenia, refleksje, wiersze są wielkim darem dla pokoleń. Szukała ona możliwości uświęcenia świata współczesnego w jego codzienności i dla każdego z nas może stać się w tym względzie inspiracją. Zapiski są głównym spoiwem łączącym wszystkie wątki obrazu filmowego. Kierują one widza ku głębi i tajemnicy osobowości błogosławionej. Tło dla nich stanowią współczesne materiały dokumentalne oraz obrazy archiwalne ukazujące jej działalność patriotyczną. Przenikające się linie dramaturgiczne przedstawiają życie i osobowość postaci w wymiarach: zewnętrznym (osobistym i historycznym) oraz wewnętrznym (twórczym i duchowym). Ten reżyserski zabieg pozwala widzowi uzyskać szerokie i głębokie spojrzenie na postać błogosławionej Natalii, dostrzec wartości, które chciała nam przekazać oraz skonfrontować je z przesłaniem, które Bóg przed każdym z nas stawia: „Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. (Pwt 11,26).

RYS BIOGRAFICZNY
Bł. Natalia Tułasiewicz urodziła się 9 kwietnia 1906 roku w Rzeszowie, pod zaborem austriackim. Została wychowana w pobożnej i patriotycznej rodzinie. Uczyła się w Kętach, u sióstr klarysek w Krakowie. W 1921 r. wraz rodziną przeniosła się do Poznania, gdzie ukończyła Gimnazjum Sióstr Urszulanek oraz studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim (1921-26).

Brała aktywny udział w Kole Polonistów i Sodalicji Mariańskiej, planowała napisać rozprawę doktorską o K.H. Rostworowskim. Podejmowała próby debiutu literackiego. Podjęła pracę nauczyciela w Prywatnej Powszechnej Szkole Koedukacyjnej pw. św.Kazimierza w Poznaniu (1933-37), a później w Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR (1936-1939).

W listopadzie 1939 r., wysiedlona wraz z całą rodziną przez hitlerowców do Generalnej Guberni, trafiła najpierw do Ostrowca Świętokrzyskiego, potem w poszukiwaniu zatrudnienia do Krakowa. Tam z ramienia Ośrodka Tajnego Nauczania sióstr urszulanek na ul. Starowiślnej podejmowała lekcje w krakowskich domach oraz na posadach wyjazdowych w: Mszanie Dolnej, Witowicach, Kalinie Wielkiej. Dbała, jak sama mówiła, aby wojna nie wyjałowiła z młodych dusz dobra i piękna. W owym czasie nadal pisała poezję, pogłębiała swój rozwój zawodowy oraz duchowy. Organizowała dla grona przyjaciół tajne środy literackie i spotkania Sodalicji.

Najpiękniejszym jednak znakiem jej działalności nauczycielskiej była praca w Hanowerze. Wiosną1943 r. zdecydowała się na wyjazd w charakterze wolontariusza wydziału duszpasterskiego organizacji Zachód na przymusowe roboty do znajdującej tam fabryki Günter- Wagner Pelikan. Tam Natalia pragnęła jako robotnica wśród robotnic mówić o Ewangelii oraz wspierać edukacyjnie i moralnie młode polskie dziewczęta w środowisku narażonym na wszelką łatwiznę moralną i ciężkie wojenne warunki.

Błogosławiona Natalia wyruszyła do Niemiec w podwójnej roli - emisariusza rządu londyńskiego i świeckiego apostoła. Za swoją konspiracyjną działalność została aresztowana w kwietniu 1944 r., po wizycie nieostrożnego kuriera z Polski. Przesłuchiwana, torturowana w wiezieniu gestapowskim w Kolonii, poniosła śmierć w komorze gazowej w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Wyselekcjonowana do gazu w Wielki Piątek 30 marca 1945 r.
Reżyseria: Wanda Zborowska – Różycka
Zdjęcia: Janusz Tatarkiewicz
Muzyka: Rafał Rozmus
Produkcja: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Sok z żuka

10 października 2023, godz. 18:15

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

Sztuka Spotkanie / dyskusja

Ludmiła Figiel „Nowy Targ. Uwaga! Nisko latające Anioły!”

12 października 2023, godz. 18:00

Galeria BWA JATKI w Nowym Targu