Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

AKADEMIA SŁOWA - spotkanie 4

Literatura Warsztat

5 stycznia 2021, godz. 10:00

online

W związku z utrzymaniem obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, informujemy, że czwarte spotkanie w ramach AKADEMII SŁOWA odbędzie się 5 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w formie online na platformie ClickMeeting. Zajęcia pn. INTERPRETACJA A IMPROWIZACJA poprowadzi Mateusz Dewera - aktor filmowy i teatralny, pedagog.
W ramach spotkania omówione zostaną zagadnienia:
1. Analiza treści, formy i stylistyki tekstu literackiego - poszukiwanie tropów interpretacyjnych.
2. Uruchamianie własnej wyobraźni i intuicji w pracy z tekstem.
3. Próby improwizacji z wykorzystaniem różnych środków artystycznego przekazu - werbalnych i pozawerbalnych.

Dostęp do platformy (link) zostanie rozesłany uczestnikom zajęć w dn. 4 stycznia 2021 r.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z warsztatu należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/słuchawki).