Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

AKADEMIA SŁOWA - spotkanie 3

Edukacja Literatura Warsztat

7 grudnia 2020, godz. 10:00

online

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, informujemy, że trzecie spotkanie w ramach AKADEMII SŁOWA odbędzie się 7 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 10.00 w formie online na platformie ClickMeeting.
Zajęcia pn. „WIERSZ CZY PROZA?” poprowadzi dr hab. Monika Rasiewicz - aktorka, profesor wizytująca Akademii Muzycznej w Krakowie.

W ramach spotkania omówione zostaną zagadnienia:
1. Poszukiwanie utworów pod kątem możliwości wykonawczych i wrażliwości recytatora.
2. Sposoby interpretacyjne, wynikające z gatunku i formy utworu literackiego, z wykorzystaniem rytmu, frazy, logicznej pauzy i pointy w utworze.
3. Świadome stosowanie środków ekspresji przez wykonawcę w pracy nad interpretacją wiersza lub prozy.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z warsztatu należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/słuchawki).