Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Teatr. Lubię to! - warsztaty teatralne w Krakowie

Edukacja Teatr Warsztat

5 - 6 grudnia 2020

online

Dodatkowe informacje:
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
W związku z wprowadzonym i ogłoszonym w dniu 21 listopada br. rządowym planem pn. „100 dni solidarności w walce z COVID-19” planowane w listopadzie i grudniu warsztaty teatralne w Krakowie nie odbędą się w formie stacjonarnej, ale zostaną przeprowadzone w formie online na platformie ClickMeeting w dniach 5 i 6 grudnia 2020 r. od godz. 15.00.
Spotkania pn. TEATR. LUBIĘ TO! realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w związku z czym - udział w zajęciach jest bezpłatny.

Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji w obszarze pedagogiki teatru.

Zakres zagadnień:
 1. Metoda dramy w pracy teatralnej z młodym twórcą - twórcza zabawa jako początek do tworzenia prawdziwego teatru.
 2. Drama - teatralne zabawy stymulujące rozwój młodego człowieka: ćwiczenia na koncentrację i wyostrzenie zmysłów, myślenie twórcze, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.
 3. Techniki rozwijające estetykę słowa - ćwiczenia dykcyjne, emisyjne, intonacyjne, trudności dotyczące poprawności językowej.
 4. Improwizacja jako inspiracja do spektaklu oraz metoda zrozumienia tematu.
 5. Ćwiczenia improwizacyjne, opracowywanie etiud, ruchowa i dźwiękowa partycypacja w opowiadaniu, rozwijanie fizycznego JA.
 6. Podstawowe elementy reżyserii teatru dzieci i młodzieży.
 7. Opracowanie koncepcji formalnej spektaklu - metafora, przenośnia, skrót jako środek artystyczny.
 8. Animacja przedmiotu - rozbudzanie wyobraźni poprzez ożywianie materii.
 9. Dobór i opracowanie repertuaru - jak korzystać ze współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży oraz samodzielnie stworzyć tekst dla teatru.
 10. Próby sytuacyjne, budowanie kompozycji scen, rytm w spektaklu, ćwiczenia interpretacyjne.
 11. Pokaz efektów warsztatowych - istota premiery w teatrze dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzić będą:

KRYSTYNA HUSSAK-PRZYBYŁO - absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012), laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa (2007) oraz Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa (2011). Od 20 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, w którym jest kierownikiem Działu Artystycznego. Propagatorka idei pedagogiki teatru Jana Dormana. Wyreżyserowane przez nią spektakle otrzymały wiele prestiżowych nagród w Polsce i za granicą. Od 2000 r. współpracuje z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowała obsady dziecięce do następujących spektakli: "Lunatycy" oraz "Mistrz i Małgorzata" Krystiana Lupy, "Makbet" Andrzeja Wajdy, "Trzy stygmaty Palmera Eldritcha" Jana Klaty, "Auto da fé" Pawła Miśkiewicza, "Car Mikołaj" Remigiusza Brzyka, "Nie-Boska komedia" Krzysztofa Nazara, "Oczyszczenie" Petra Zelenki.

PIOTR PRZYBYŁO - absolwent Akademii Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku wychowanie przez sztukę. Aktualnie prowadzi w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży TEATR FORMY, gdzie podstawowym wyznacznikiem działań twórczych jest plastyka. Współpracuje także z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Muzeum GALICJA w Krakowie. Zajmuje się także metaloplastyką.

W związku ze zmianą formuły spotkań prowadzący podzielą się również swoim doświadczeniem dot. prowadzenia zajęć teatralnych z formie zdalnej.

Wymogi: W celu prawidłowego i pełnego korzystania z warsztatu należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/słuchawki). Link do warsztatów zostanie rozesłany w dn. 4 grudnia.

Zgłoszenia

Warsztaty dla uczestników, którzy zgłosili się na odwołane warsztaty stacjonarne w Krakowie. Aktualnie brak wolnych miejsc. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z organizatorem - prowadzone są zapisy na listę rezerwową.

Informacji na temat warsztatów udziela organizator: Małgorzata Mikulska, tel. 18 44 82 656, e-mail: m.mikulska@mcksokol.pl z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kalendarium wydarzeń

grupa ludzi patrzy w stronę kamery ustawionej na stoajku
Teatr Warsztat

TEATRALNE TROPY - warsztaty teatralne dla młodzieży

5 - 6 grudnia 2020

online

Kobieta trzymająca w jednej ręce kartkę papieru, drugą rękę ma uniesioną
Edukacja Literatura Warsztat

AKADEMIA SŁOWA - spotkanie 3

7 grudnia 2020, godz. 10:00

online