Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

AKADEMIA SŁOWA – edycja 2023/2024

Literatura Warsztat

3 października 2023

MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 2 października 2023 r.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zaprasza młodzież do udziału w kolejnej edycji cyklu zajęć warsztatowych z zakresu recytacji pn. AKADEMIA SŁOWA, które realizowane będą w okresie październik 2023 – marzec 2024. W sumie 6 spotkań raz w miesiącu.
Dla kogo?
Oferta skierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych – zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy już korzystali z tej formy kształcenia. Dla wszystkich, którym bliskie jest SŁOWO i chcą poznawać jego żywą formę. Dla osób biorących udział w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych lub tych, którzy szukają recepty na autoprezentację i wystąpienia publiczne. Dla chcących ćwiczyć swój głos, ale również ciało i umysł. Dla wszystkich, którzy dbają o rozwój swoich pasji i zainteresowań.

Dlaczego?
Ta realizowana od 1992 roku prestiżowa forma szkolenia, posiada na swoim koncie nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Bliżej Teatru „za wybitne osiągnięcia w dziele edukacji teatralnej”. Program warsztatów przygotowany został w oparciu o kryteria oceny wystąpień scenicznych a prowadzenie poszczególnych zajęć powierzone zostało wybitnym specjalistom – aktorom, reżyserom, wykładowcom akademickim (AST w Krakowie). Osobom, którym często przypada rola jurora konkursów recytatorskich lub przeglądów teatralnych.

W jakiej formie?
Kurs obejmuje cykl 6 spotkań raz w miesiącu w godz. 10:00-14:00 (w sumie 24 godziny zegarowe) w wyposażonej w scenę, kameralnej sali im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu. Każde spotkanie przeprowadzone zostanie w formie ćwiczeń, służących kształceniu kultury mowy, poszukiwaniu wartościowego repertuaru, interpretacji utworów oraz umiejętnej formie ich przekazu.

Jak wziąć udział?
Chętnych do udziału w zajęciach prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
lub faxem na nr: 18 44 82 611
lub e-mailem na adres: e.giza@mcksokol.pl
lub przynieść osobiście do MCK SOKÓŁ: pokój 227 lub 228

w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2023 r.
Karta zgłoszenia i szczegółowy program warsztatów do pobrania poniżej:
Liczba miejsc jest ograniczona! Uczestnictwo w AKADEMII SŁOWA zostanie potwierdzone telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów lub zmiany terminu naboru.

Wpisowe za udział w całości cyklu wynosi 100,00 zł – płatne gotówką w kasie MCK SOKÓŁ w dniu pierwszych zajęć – 3.10.2023 r., bądź przelewem na wskazany przez MCK SOKÓŁ rachunek bankowy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W razie rezygnacji z udziału w zajęciach MCK SOKÓŁ nie zwraca kwoty stanowiącej wpisowe.

Uczestnicy Akademii otrzymają zaświadczenie o udziale w zajęciach.

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia lub okoliczności zewnętrznych o charakterze wyjątkowym lub nieprzewidywalnym, uniemożliwiającym realizację warsztatów w całości lub w części.

Szczegółowych informacji udziela Edyta Giza: tel. 18 44 82 641, e-mail: e.giza@mcksokol.pl

Kalendarium wydarzeń

Muzyka Sztuka Koncert Wystawa

MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI – finisaż

3 października 2023, godz. 10:00

Galeria Sztuki SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Świat po pracy

3 października 2023, godz. 18:45

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu