Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

45. ECHO TROMBITY - ELIMINACJE POWIATOWE

Muzyka Festiwal Koncert Konkurs Przegląd

7 maja - 4 czerwca 2023

Małopolska

Serdecznie zapraszamy orkiestry dęte do udziału w kolejnej 45. edycji Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2023. Festiwal swoim zasięgiem obejmuje całe województwo małopolskie i organizowany jest w dwóch etapach: I – eliminacje powiatowe, II – finał.
Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych Województwa Małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego oraz inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

I – PRZEGLĄDY POWIATOWE – ELIMINACJE DO SPOTKANIA FINAŁOWEGO

Przeprowadzone zostaną od 3 maja do 4 czerwca 2023 r. w 8 miejscowościach Małopolski:

powiaty: dąbrowski i tarnowski
XII Ryglicka Parada Orkiestr Dętych o Puchar Burmistrza Ryglic
Organizator: Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach
tel. 14 654-10-83, adres e-mail: centrum@kulturaryglice.pl

UWAGA! Z przyczyn niezależnych od organizatorów eliminacje powiatowe 45. edycji Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY dla powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego, które miały się odbyć 3 maja w Ryglicach, ZOSTAŁY ODWOŁANE. 

powiaty: gorlicki i nowosądecki
7 maja 2023 r. - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Wysowej Zdroju
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim
zgłoszenia do 26 kwietnia br.
tel. 18/353-05/14, adres e-mail: gok@usciegorlickie.pl

powiaty: nowotarski i tatrzański
14 maja 2023 r. - XV Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych w Nowym Targu
Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
zgłoszenia do 5 maja br.
tel. 18/266-27-85, adres e-mail: promocja@nowotarski.pl

powiat limanowski
21 maja 2023 r. – XXI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Limanowej
Organizator: Powiat Limanowa
zgłoszenia do 5 maja br.
tel. 18 33 37 800, adres e mail: promocja@powiat.limanowski.pl

powiaty: chrzanowski, miechowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki
21 maja 2023 r.  XI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych o puchar Wójta Gminy Polanka Wielka
Organizator: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej
zgłoszenia do 30 kwietnia br.
tel. 33 848 84 59, adres e mail: gck@gckpolanka.pl

powiaty: krakowski, myślenicki, proszowicki i wielicki
28 maja 2023 r. – Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY
Organizator: Wielickie Centrum Kultury
zgłoszenia do 28 kwietnia br.
tel. 12/278-32-00, adres e-mail: wck@wieliczka.eu

powiat suski
28 maja 2023 r. - XXVIII Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych ECHO w Naprawie
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
zgłoszenia do 18 maja br.
tel. 18/277-35-00, adres e-mail: gok@gmina-jordanow.pl

powiaty: bocheński i brzeski
4 czerwca 2023 r. - XXV Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu
zgłoszenia do 15 maja br.
tel. 14/612-87-04, adres e-mail: mok@nowywisnicz.pl

II – FINAŁ

23 i 25 czerwca – Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu /ul. Lwowska 226/
W finale zaprezentują się najlepsze orkiestry i big bandy Województwa Małopolskiego wyłonione przez komisję artystyczną na przeglądach powiatowych.

 
Informacji dotyczących Festiwalu udziela Arleta Dąbrowska | Dział Animacji i Edukacji,
tel. 18 448 26 49, 18 448 26 10 (sekretariat) – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
e-mail: a.dabrowska@mcksokol.pl

PATRONAT HONOROWY

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki
Biskup Andrzej Jeż - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej
Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: 45. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY
Wartość dofinansowania: 52 000 zł, całkowita wartość zadania: 140 000 zł

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym od 1977 roku, służącym edukacji muzycznej oraz promocji amatorskiego ruchu artystycznego. Wydarzenie obejmuje prezentacje zespołów muzycznych i grup mażoretkowych oraz cykl działań warsztatowych.

Patronat medialny

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

Uratuj drzewo

6 maja 2023, godz. 09:30

Kino SOKÓŁ

Kino Seans filmowy

Sokół Maltański

9 maja 2023, godz. 12:15

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu