35. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki

Teatr Przegląd

20 maja 2021

Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie serdecznie zapraszają dziecięce i młodzieżowe teatry lalkowe do udziału w 35. jubileuszowej edycji Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki, która zaplanowana została w dniu 20 maja 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.
W Przeglądzie mogą prezentować się teatry lalkowe działające w przedszkolach, szkołach i instytucjach kultury z terenu województwa małopolskiego.

Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki ma na celu stworzenie młodym teatrom możliwości prezentacji własnych realizacji scenicznych, konfrontacji z innymi teatrami lalkowymi oraz inspirowanie poszukiwań repertuarowych i różnorodnych form inscenizacyjnych.

Przedstawienia teatralne oceniać będzie Komisja Artystyczna w trzech kategoriach: teatry najmłodszych (od 3 do 6 lat), teatry dziecięce (od 7 do 12 lat) oraz teatry młodzieżowe (od 13 do 16 lat). Czas trwania spektaklu od 20 do 35 min.

Zgłoszenia

Kartę zgłoszenia zespołu należy przesłać w nieprzekraczalnym do dnia 26 kwietnia 2021 r. na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie
Rynek 16, 33-100 Tarnów

W sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego, zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia terminu Przeglądu jednocześnie zapewniamy, że wydarzenie zostanie zorganizowane w oparciu o obowiązujące normy prawne w związku z epidemią COVID -19.

Spot promocyjny

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Małopolskiego - Witold Kozłowski
Burmistrz Żabna - Marta Herduś
Starosta Tarnowski - Roman Łucarz

Kalendarium wydarzeń

Cień mężczyzny w kapeluszu na tle wielkiej kotary
Literatura Konkurs

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | zgłoszenia

7 - 9 czerwca 2021

MCK SOKÓŁ, Dom Kultury w Tuchowie