Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki

Teatr
Przegląd jest konfrontacją dokonań artystycznych i poszukiwań inscenizacyjnych dziecięcych i młodzieżowych teatrów lalkowych, działających w ośrodkach kultury, szkołach i placówkach wychowawczych województwa małopolskiego.
Laureaci Przeglądu nominowani są do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach i spotkaniu finałowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu.

2023

36. edycja Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki, odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu