Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki

Teatr
Przegląd jest konfrontacją dokonań artystycznych i poszukiwań inscenizacyjnych dziecięcych i młodzieżowych teatrów lalkowych, działających w ośrodkach kultury, szkołach i placówkach wychowawczych województwa małopolskiego.
Laureaci Przeglądu nominowani są do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach i spotkaniu finałowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu.

2021

W oczekiwaniu na jubileuszowe spektakle 35. Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych w Żabnie zapraszamy od 20 do 31 maja 2021 r. przed ekrany - na wyjątkowy wspomnieniowy pokaz przedstawień w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych - laureatów Wielkiej Nagrody Zająca Poziomki.