Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

35 lat Festiwalu BAJDUREK - świętujemy online | zgłoszenia

Teatr

28 sierpnia - 9 października 2020

MCK SOKÓŁ

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu jubileuszowym z okazji 35. urodzin Małopolskiego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK i tym samym do podtrzymania teatralnej tradycji najmłodszego pokolenia Małopolan, która od 1986 roku na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz województwa małopolskiego, tworząc doroczny przegląd dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych do lat 16, pracujących w szkołach podstawowych, ogniskach pracy pozaszkolnej i ośrodkach kultury.
Specyficzna, trudna sytuacja, związaną z pandemią COVID-19 i licznymi obostrzeniami, ograniczającymi możliwość występów publicznych oraz regularnych spotkań, dających równe szanse zespołom teatralnym do przygotowania się do tradycyjnej formy Festiwalu spowodowała, iż tegoroczna 35. edycja zostanie wyjątkowo zorganizowana poprzez przeniesienie wydarzenia do sieci. Znajdujemy jednak merytoryczne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji, gdyż rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla Festiwalu, a co za tym idzie, czasem podsumowań i wspomnień 35 lat BAJDURKA. Dlatego chcemy, aby tegoroczny Festiwal miał wymiar zarówno retrospektywny, jak i pokazujący aktualne tendencje teatralnego ruchu amatorskiego najmłodszych w Małopolsce poprzez zaprezentowanie w sieci obok najnowszych produkcji teatralnych - również spektakli z poprzednich edycji Festiwalu.

Internetowy Małopolski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży… z okazji 35 lat BAJDURKA zorganizowany zostanie na zasadach konkursu i realizowany będzie w formule online na dedykowanej do przeprowadzenia tego typu wydarzenia platformie internetowej, umożliwiającej nieograniczone w okresie trwania Festiwalu oglądanie spektakli w sieci, jak również głosowanie na nagrodę publiczności. Zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu grupy zgłaszają swój udział przesyłając do dnia 9 października 2020 r. do siedziby organizatora czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z nagranym spektaklem oraz scenariuszem tego spektaklu - zgodnie z wymogami znajdującymi się w regulaminie.

Terminarz i etapy wydarzenia:

  • przyjmowanie zgłoszeń - do 9 października 2020 r.
  • wybór i przygotowanie spektakli do publikacji w sieci - do 31 października 2020 r.
  • rozpoczęcie prezentacji spektakli w sieci - 2 listopada 2020 r.
  • ocena komisji artystycznej i głosowanie na nagrodę publiczności - do 30 listopada 2020 r.
  • ogłoszenie wyników i rozdysponowanie nagród - 4 grudnia 2020 r.
  • prezentacja spektakli w sieci - do 18 grudnia 2020 r.
Poprzez swój bogaty repertuar, różnorodność formuł i konwencji teatralnych, Festiwal BAJDUREK od wielu lat spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i żywiołowym przyjęciem najmłodszej publiczności. Chociaż w tym roku mali aktorzy nie doświadczą bezpośredniego kontaktu z widzami, to ufamy, iż pozytywne emocje z całą mocą udzielą się także wszystkim oglądającym spektakle na ekranach.

BAJDUREK od momentu swoich narodzin był i jest przede wszystkim spotkaniem teatrów dziecięcych i młodzieżowych, a jego podstawowym i oczywistym celem - mobilizacja i zachęcanie placówek szkolnych oraz ośrodków kultury do aktywności teatralnej. Nie dajmy się zatem żadnym negatywnym skutkom wirusów i stwórzmy - jeszcze w tym roku - wspaniały wirtualny teatr złożony z niczym nieograniczonej dziecięcej wyobraźni!

do pobrania

Poniżej do pobrania regulamin festiwalu oraz karta zgłoszenia w dwóch wersjach (do wyboru).

ZAPROSZENIE

Ciocia Basia i wujek Alek, czyli prowadzący czerwcowe finały Festiwalu BAJDUREK od roku 2002 - Barbara i Aleksander Porzuckowie, zapraszają dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne do udziału w Internetowym Małopolskim Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży... z okazji 35 lat BAJDURKA!
Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Dofinansowanie:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kalendarium wydarzeń

Kino Seans filmowy

WAKACYJNE LAST MINUTE - "Pod presją czasu"

28 sierpnia - 3 września 2020

Kino SOKÓŁ

Kino Prelekcja / wykład Seans filmowy

KINOTERAPIA | zgłoszenia

31 sierpnia - 16 października 2020

MCK SOKÓŁ

cykl: Kinoterapia