Kinoterapia

Kino
KINOTERAPIA – bliskie spotkania psychologii z filmem, projekt psychologiczno-filmowy, kierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich wykorzystujący film w edukacji i profilaktyce. Program KINOTERAPII powstał we współpracy psychologa i filmoznawcy i jest propozycją zajęć mających na celu uzupełnienie tematów podejmowanych w szkole m.in. na lekcjach etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka polskiego.
Każdej projekcji towarzyszy powiązana z tematem zajęć, poszerzona o analizę filmu prelekcja psychologa oraz rozmowa po seansie. Filmy wybrane zostały w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom młodych widzów, dotykały ważnych dla nich spraw i były inspiracją do podejmowania dyskusji na najtrudniejsze nawet tematy.

Kinoterapia 2023

Zajęcia w 2023 roku obejmują 3 seanse filmowe (jeden w miesiącu) dla trzech grup wiekowych (11-12 lat), (13 -15 lat) i (16 -18 lat) w terminie: październik – grudzień 2023. Zgłoszenia i zakup karnetów do 6 października br.

Najbliższe wydarzenia z tego cyklu

Kino Prelekcja / wykład Seans filmowy

KINOTERAPIA 2023 | ZGŁOSZENIA

6 października 2023

Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

cykl: Kinoterapia