Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

31. Święto Dzieci Gór

Folklor Festiwal Koncert Warsztat

21 - 27 lipca 2024

Nowy Sącz, Małopolska

W dniach 21-27 lipca 2024 roku zapraszamy do Nowego Sącza na 31. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR.
Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 400 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Przez siedem festiwalowych dni dzieci razem mieszkają, koncertują i jeżdżą na wycieczki. Na koncert finałowy przygotowują wspólny program, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość. Taki sposób realizacji festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „Innością”, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR - przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego - pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające festiwal nowosądecki spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Podczas Festiwalu organizowane są liczne działania towarzyszące skierowane do publiczności: wystawy, konkursy, tematyczne warsztaty plastyczne.

Szczegóły na stronie: świetodziecigor.pl

Kalendarium wydarzeń

Malarz przy pracy
Sztuka Plener Warsztat

PLENER RYSUNKOWO MALARSKI W STARYM SĄCZU

16 - 18 lipca 2024

Enklawa przyrodnicza Bobrowisko w Starym Sączu

cykl: LATO ART
Edukacja Sztuka Warsztat

WARSZTATY KREATYWNE HANDMADE | I Turnus

22 - 26 lipca 2024

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

cykl: LATO ART