Mistrzowski Kurs Instruktorski

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ wciąż rozszerza swoją ofertę w zakresie kształcenia kadry instruktorskiej amatorskiego ruchu regionalnego. Dbamy by stale dopasowywać ją do aktualnych potrzeb. Dlatego zapraszamy do udziału w MISTRZOWSKIM KURSIE INSTRUKTORSKIM.
Obok STUDIUM FOLKLORYSTYCZNEGO, którego kolejna edycja ruszy z pewnością w niedalekiej przyszłości, jest to kompleksowa i specjalistyczna oferta edukacyjna ukierunkowana na zdobywanie, doskonalenie i pomnażanie praktycznych kompetencji niezbędnych do pracy instruktora zespołu folklorystycznego. W 2023 roku zapraszamy w ramach Kursu na spotkanie z folklorem Lachów Sądeckich oraz Krakowiaków.

W ramach poszczególnych edycji zapraszamy na spotkania z kulturą różnych regionów Małopolski, w wielu jej odsłonach i przy udziale mistrzów oraz specjalistów różnych dziedzin kultury ludowej.

MISTRZOWSKI KURS INSTRUKTORSKI, który ruszy już w przyszłym roku, ukierunkowany będzie tematycznie na wybrane regiony etnograficzne. Jego program stawia przede wszystkim na formy warsztatowe, ale  zawierać będzie również niezbędną dawkę wiedzy teoretycznej w postaci wykładów oraz wyjazdy studyjne w teren.

Program zakłada ugruntowanie przez uczestników wiedzy o kulturze danego regionu, doskonalenie warsztatu tanecznego, nabywanie oraz utrwalanie umiejętności z zakresu metodyki tańca ludowego, doskonalenie warsztatu wokalnego, zdobywanie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawideł rządzących prezentacją obyczaju i zwyczaju na scenie wraz z praktycznym warsztatem reżyserii widowisk.

Ciągła dbałość o rozwój osobisty kadry instruktorskiej, doskonalenie warsztatu, poszerzanie horyzontów wiedzy oraz twórczy rozwój to nieprzerwana misja Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Pragniemy bowiem służyć pomocą ludziom, dzięki którym tradycje regionów etnograficznych Małopolski trwają, a ruch folklorystyczny poszerza się i profesjonalizuje.

Szczegóły >>