2. Studium Folklorystyczne

II edycja Studium odbyła się w latach 1989 - 1992.