I Studium kapelmistrzowskie

Pierwsza edycja studium odbyła się w latach 2003 - 2005.

Program nauczania

Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych:

I. PODSTAWY WIEDZY O CZŁOWIEKU I SPOŁECZEŃSTWIE
 1. Psychologia (wybrane zagadnienia).
 2. Pedagogika (wybrane zagadnienia).
 3. Socjologia (wybrane zagadnienia).
 4. Wiedza o kulturze /wybrane zagadnienia)
II. PODSTAWY ANIMACJI SPOŁECZNO - KULTURALNEJ
 1. Wybrane elementy marketingu.
 2. Zarządzanie kulturą.
III. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
 1. Zasady muzyki.
 2. Kształcenie słuchu.
 3. Dyrygowanie.
 4. Instrument dęty.
 5. Fortepian.
 6. Instrumentoznawstwo.
 7. Harmonia (z ćwiczeniami).
 8. Podstawy instrumentacji (z ćwiczeniami).
 9. Czytanie partytur.
 10. Historia muzyki (z literaturą muzyczną).
 11. Formy muzyczne.
 12. Kontrapunkt.
 13. Metodyka pracy z orkiestrą.
 14. Musztra paradna orkiestr dętych

Wykładowcy Studium

Wykładowcami Studium są wybitni dyrygenci orkiestr wojskowych, wykładowcy wyższych uczelni oraz nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu:
 1. Olga Bolanowska (wykładany przedmiot: zasady muzyki i formy muzyczne),
 2. Maria Biel (kształcenie słuchu),
 3. Ewa Bagnicka-Leśniak (historia muzyki z literaturą muzyczną i instrumentoznawstwo),
 4. Leszek Łopalewski (instrumenty dęte drewniane),
 5. kpt. Stefan Żuk (instrumenty dęte blaszane, musztra paradna),
 6. Elżbieta Malczak (fortepian i akompaniament),
 7. Barbara Mirek (fortepian i akompaniament),
 8. płk Franciszek Suwała (harmonia z ćwiczeniami, kontrapunkt, podstawy instrumentacji z ćwiczeniami, dyrygowanie),
 9. płk Stanisław Latek (czytanie partytur, dyrygowanie, instrumentacja),
 10. płk dr. Stanisław Strączek (metodyka pracy z Orkiestrą),
 11. Bogusława Gaweł (psychologia i pedagogika),
 12. Renata Basta (wybrane elementy marketingu),
 13. Wiesław Rogalski (wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą),
 14. Sławomir Kmak (podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej),
 15. Anna Matuła (socjologia).

Nasi absolwenci

Wykaz absolwentów I Studium Kapelmistrzowskiego:
 1. Henryk Magierewicz.
 2. Jan Socha.
 3. Robert Fijałkowski.
 4. Stanisław Chmielek.
 5. Jakub Wojtowicz.
 6. Janusz Gałka.
 7. Stanisław Gawor.
 8. Paweł Mruczek.
 9. Adam Woźniak.
 10. Adam Rusnarczyk.
 11. Andrzej Czuban.
 12. Józef Palarczyk.
 13. Łukasz Kogut.
 14. Grzegorz Szabla.
 15. Tadeusz Szkarłat.
 16. Roman Gwóźdź.
 17. Artutr Majowicz.
 18. Tomasz Marut.
 19. Henryk Nowak.
 20. Adam Wala.
 21. Tomasz Greń.
 22. Krzysztof Sowa.
 23. Krzysztof Malicki.
 24. Wiesław Wojnar.
 25. Grzegorz Konopka