Logo - SOKÓŁ Małopolskie Centrum Kultury, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

EGZAMINY I EDYCJI STUDIUM

19 stycznia 2005 - 28 zdjęć
W dniach 17 – 19 stycznia 2005 r. 25 słuchaczy przystąpiło do egzaminów kończących I edycję Studium. Egzaminy odbyły się w obecności Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Dyrektora Departamentu Upowszechniania Kultury Ministerstwa Kultury na wniosek Narodowego Centrum Kultury.
Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Przewodniczący:
Antoni Malczak - muzyk, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Członkowie:
płk Stanisław Latek - muzyk, wykładowca kursu (dyrygowanie)
płk Franciszek Suwała - muzyk, wykładowca kursu (dyrygowanie)
mjr dr Stanisław Strączek - muzyk, wykładowca kursu (metodyka pracy z orkiestrą)
kpt. Stefan Żuk - muzyk, wykładowca Kursu (musztra paradna orkiestr dętych)
Ewa Leśniak  - muzyk, wykładowca kursu (historia muzyki i instrumentoznawstwo)

Sekretarz komisji:
Stanisław Migacz - muzyk (kierownik Kursu)

Egzamin końcowy składał się z następujących części:
  1. Teoretyczna - wiadomości o muzyce, kulturze i pracy instruktora,
  2. Praktyczna - próba, występ i musztra orkiestry oraz praca z instrumentacji.

Egzamin składający się z próby i występu orkiestry odbył się z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, natomiast musztra przebiegała z udziałem orkiestry dętej złożonej z uczestników kursu.