1. studium Folklorystyczne

I Studium Folklorystyczne odbyło się w latach 1985-1988.