Filmoteka Małopolska

ANKIETA DOTYCZĄCA REGULAMINU FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ, edycja 2022 DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

Regulamin FM 2022 do pobrania
1. Czy wszystkie zapisy regulaminu były dla Pani/Pana czytelnie sformułowane?*:
2. Czy określenie na poziomie regulaminu minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania produkcji filmu/notacji filmowej jest dobrym czy złym rozwiązaniem?*:
3. Przedmiotem programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA jest finansowe wspieranie realizacji filmów dokumentalnych/notacji filmowych w pięciu kategoriach:
„Małopolska wczoraj”, „Małopolska dziś”, „Małopolskie Jubileusze/Rocznice”, „Wielcy z Małopolski”, „Małopolskie Rodziny”.:
Czy we wskazanych kategoriach w pełni zawierają się tematy, na bazie których chcieliby Państwo zrealizować w przyszłości film/notację filmową?*:
4. Czy katalog wymienionych wyżej kategorii należy według Państwa uzupełnić o inne pozycje?*:
5. Jak ocenia Pani/Pana przyjęty w 2022 roku sposób wypłacania środków na realizację filmów (zaliczki)? Czy sprzyja on realizacji produkcji?*:
6. Czy według Pani/Pana zwiększenie wysokości dofinansowania projektów, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby dotowanych produkcji jest dobrym rozwiązaniem?*:
7. Jak dowiedziała się Pani/Pan o programie FILMOTEKA MAŁOPOLSKA?*:
8. Czy realizowała Pani/Pan produkcje w poprzednich edycjach FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ?*:
* pola wymagane