Znają sąsiedzi

Kino Muzyka
Coroczne spotkania z kulturą najbliższych sąsiadów. Ich głównym celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze i osiągnięciach sąsiednich narodów oraz atrakcjach, które warto odwiedzić w krajach objętych projektem.
W ramach DNI odbywają się koncerty, wystawy plastyczne, prezentacje ciekawych filmów oraz seminaria i spotkania służące wzbogaceniu wiedzy o kulturze, życiu narodów, ich kulturowej specyfice i atrakcjach turystycznych. Wraz z sądeckimi restauratorami organizowane są także dni kuchni narodowych, które cieszą się wśród sądeczan dużym zainteresowaniem.

X Dni Słowackie w Nowym Sączu

W dniach 31 maja – 2 czerwca zapraszamy na jubileuszowe, dziesiąte Dni Słowackie. Wzorem poprzednich edycji cyklu, tegoroczne wydarzenie otworzy przegląd najlepszego, współczesnego kina słowackiego. Tradycyjnie, w programie znajdzie się również miejsce dla słowackiej muzyki. Będzie to spotkanie z twórczością dwóch niezwykle utalentowanych i charyzmatycznych kobiet, w których tkwi romska dusza.
Dowiedz się więcej

VIII Dni Czeskie w Nowym Sączu

W dniach 12, 14 i 15 grudnia zapraszamy na organizowane już po raz ósmy Dni Czeskie. Wzorem poprzednich edycji cyklu, tegoroczne wydarzenie otworzy przegląd współczesnego kina czeskiego. Tradycyjnie, w programie znajdzie się również miejsce dla czeskiej muzyki. Trzeciego dnia spotkamy się z twórczością wybitnego pieśniarza – Jaromira Nohavicy, w znakomitych przekładach i brawurowych wykonaniach Antoniego Murackiego.
Dowiedz się więcej
wycinanka z papieru przedstawiająca ptaki

V Dni Ukraińskie w Nowym Sączu

W dniach 6, 7 oraz 12 maja zapraszamy na organizowane już po raz piąty Dni Ukraińskie w Nowym Sączu. Tegoroczna, wiosenna edycja cyklu wpisuje się również w działania MCK SOKÓŁ pod hasłem „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”, których celem jest pomoc uchodźcom i artystom ukraińskim poprzez szeroko pojętą działalność kulturalną.
Dowiedz się więcej

VII Dni Węgierskie w Nowym Sączu

W dniach 15 – 17 grudnia zapraszamy na organizowane już po raz siódmy Dni Węgierskie w Nowym Sączu.
Dowiedz się więcej