Labirynt Historii

Edukacja
Labirynt Historii to cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, poruszających ciekawe, niejednokrotne kontrowersyjne tematy związane z historią Polski i jej sąsiadów, wewnętrznych stosunków w naszym państwie, relacji międzyludzkich w tym społecznych i politycznych.
Program kierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy za kilka lat będą tworzyć przyszłość naszego narodu oraz decydować o jego wartości. Może być on również ważny dla osób należących do innych grup wiekowych, które skutkiem bolesnej przeszłości wynikającej z wydarzeń historycznych, a także oddalenia od prawd poprzez fałszowanie historii pozostają ograniczeni w swych możliwościach otwarcia się na zmiany.
Przeszłość naszego narodu pełna jest konfliktów, dramatów i tragedii, a także zdarzeń chwalebnych, podniosłych, szczęśliwych. Umiejętność właściwej analizy i refleksji nad złożonymi zjawiskami historycznymi pomaga nie tylko pogłębiać wiedzę o własnej przeszłości, odnajdywać drogi do zrozumienia wydarzeń i procesów zachodzących we współczesnym świecie, ale także przyjmować postawy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka, zachowując własną tożsamość i godność.

Przybliżanie historii w ramach programu Labirynt Historii zakłada konfrontację z dziedzicami stron historycznych konfliktów i kontrowersji, poprzez możliwość bezpośredniego spotkania. Przedstawiane obiektywnie tematy historyczne w celu zapewnienia głębokiego zrozumienia i przeżycia, prezentowane są za pomocą różnych środków, w tym m.in. spotkań z historykami uznanymi w świecie naukowym, organizacji sesji naukowych, wystaw oraz innych artystycznych form przekazu na wysokim poziomie, wzbogacających wiedzę historyczną i wrażliwość artystyczną, dzięki wykorzystaniu utworów muzycznych i literackich z danej epoki.
Kobieta w eleganckim stroju spogląda w bok

Labirynt Historii 2020

Tematem XV edycji programu edukacyjno-kulturalnego LABIRYNT HISTORII jest DWUDZIESTOLECIE KONTRASTÓW. POLSKA W LATACH 1919–1939.
Dowiedz się więcej
Obraz Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1521 roku

Labirynt Historii 2019

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na XIV edycję „Labiryntu Historii”, pt. „Złoty Wiek - epoka Jagiellonów”, która odbędzie się w dniach 21-26 października 2019 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Dowiedz się więcej
Flaga Polski na tle nieba

Labirynt Historii 2018

Przed nami kolejna edycja unikatowego programu edukacyjno-kulturalnego LABIRYNT HISTORII pt. SERCE NIEPODLEGŁE.
Dowiedz się więcej