Filmoteka Małopolska

Kino
Filmoteka Małopolska to program, którego celem jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych i notacji filmowych, wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Małopolską.
Konkurs „Filmoteka Małopolska” wspiera powstawanie filmów dokumentalnych oraz notacji filmowych w dwóch kategoriach: „Małopolska dawniej” oraz „Małopolska dziś”

W ramach kategorii „Małopolska dawniej” powstaną filmy i notacje mające w założeniu ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, a także rocznic historycznych, postaci związanych z Małopolską osób jednoznacznie utożsamianych z regionem Małopolski.

Kategoria „Małopolska dziś” odnosi się do filmów dokumentalnych oraz notacji filmowych prezentujących aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem, swoją postawą utożsamiają się z Małopolską.

Filmoteka Małopolska edycja 2024

W dniach od 5 do 20 marca 2024 r. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, edycja 2024.
Dowiedz się więcej

Filmoteka Małopolska edycja 2023

W dniach od 13 marca 2023 r. do dnia 5 kwietnia 2023 r. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, Edycja 2023.
Dowiedz się więcej

Filmoteka Małopolska edycja 2022

W dniach od 15 marca 2022 r. do dnia 13 kwietnia 2022 r. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, Edycja 2022.
Dowiedz się więcej

Filmoteka Małopolska edycja 2021

W ramach Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA edycja 2021 roku wpłynęło 67 zgłoszeń, w tym jeden wniosek wpłynął po terminie, jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych (kryteria zawarte w Regulaminie Programu). Do oceny merytorycznej przekazano 65 zgłoszeń, w tym: 35 filmów, 30 notacji.
Dowiedz się więcej