Wyniki 44. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 44. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w dniach 14-15 czerwca 2021 r. w formie on-line.

Odczytanie protokołu Komisji Artystycznej

Protokół posiedzenia Komisji Artystycznej 44. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w dniach 14-15 czerwca 2021 r. w formie on-line:

Komisja składzie:
Wiesława Hazuka – choreograf
Małgorzata Kiereś – etnograf
Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/
Marta Smólczyńska – etnolog /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/
Benedykt Kafel – etnograf

obejrzała materiały filmowe z widowiskami folklorystycznymi w wykonaniu 11 zespołów z 9 regionów etnograficznych:
 • z regionu Lachów Szczyrzyckich: MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca
 • z pogranicza lachowsko-góralskiego: MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic
 • z regionu Górali Żywieckich: MAŁY HAŚNIK z Żabnicy, GROJCOWIANIE z Wieprza
 • z regionu Górali Spiskich: HONAJ z Dursztyna
 • z regionu Górali Babiogórskich: JUZYNA z Zawoi
 • z regionu Górali Kliszczackich: TRZEBUNIANIE z Trzebuni
 • z regionu Górali Podhalańskich: ZAWATERNIK z Leśnicy-Gronia, MALI MANIOWIANIE z Maniów
 • z regionu Krakowiaków Wschodnich: MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej
 • z regionu Pogórza Sądeckiego: MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej

Komisja wyróżniła najbardziej wartościowe elementy widowisk przyznając równorzędne nagrody po 2109,- zł dla każdego zespołu sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 23.200,- zł (11 zespołów). Wszystkie nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane przez kierowników zespołów konta bankowe.

 1. MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca (pow. limanowski) z programem „Przy potocku” za całościową kompozycję programu i sposób realizacji tematu widowiska.
 2. MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic (pow. limanowski) z programem „Zabawy na zogacie” za bardzo dobry scenariusz i reżyserię programu.
 3. MAŁY HAŚNIK z Żabnicy (pow. żywiecki) z programem „Przy pasieniu krów” za bardzo dobrą technikę wykonawczą tradycyjnych tańców Górali Żywieckich oraz dobry śpiew.
 4. GROJCOWIANIE z Wieprza (pow. wadowicki) z programem „Na pasionku” za swobodę wykonawczą dzieci w programie, bardzo dobre stroje oraz tańce.
 5. HONAJ z Dursztyna (pow. nowotarski) z programem „Kied chłopcyska pasom krowy” za spontaniczność i żywiołowość w przekazie istotnych treści folkloru dziecięcego Górali Spiskich.
 6. JUZYNA z Zawoi (pow. suski) z programem „Na kamieńcu” za dobór i dobre wykonanie tańców oraz logiczny przebieg wydarzeń programu.
 7. TRZEBUNIANIE z Trzebuni (pow. myślenicki)) z programem „Jak dzieciska sły na tuke” za ciekawe ukazanie relacji między dziećmi i ubiory odpowiadające tematowi widowiska.
 8. ZAWATERNIK z Leśnicy-Gronia (pow. tatrzański) z programem „Gąsecki” za prezentację i estetykę strojów.
 9. MALI MANIOWIANIE z Maniów (pow. nowotarski) z programem „Zabawy i zwada przy pasyniu” za bardzo dobry kierunek pracy z dziećmi oraz konsekwentną realizację tematu widowiska.
 10. MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej (pow. brzeski) z programem „Na łoniowskiej łące” za dziecięcy klimat zabaw w młodszej grupie oraz poprawny i estetyczny ubiór.
 11. MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej (pow. nowosądecki) z programem „Po majówce u Jaśka muzykanta” za dobrą muzykę, śpiew i dobór tańców.
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, które zostaną przesłane pocztą.


Na 29. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2022r. Komisja Artystyczna rekomenduje następujące zespoły:

 • MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca
 • MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic
 • HONAJ z Dursztyna
 • MALI MANIOWIANIE z Maniów
 • ponadto rezerwowo Komisja Artystyczna rekomenduje zespół JUZYNA z Zawoi.

Trudna sytuacja związana z pandemią mocnych echem odbiła się na kondycji i funkcjonowaniu ruchu folklorystycznego. Dziecięce zespoły regionalne przez wiele miesięcy nie funkcjonowały bądź spotykały się sporadycznie stąd liczba i poziom zgłoszonych zespołów wyraźnie spadły w stosunku do lat poprzednich.

Pomimo to Komisja artystyczna wyraża ogromną wdzięczność instruktorom i kierownikom zespołów za przygotowanie programów i ich realizację w formie on-line. Wyrażamy radość, że źródłem budowania programów jest nadal folklor dziecięcy wyrażający się zarówno w formie wzajemnych relacji i spontanicznych zachowań dzieci jak i właściwym doborze ubiorów codziennych. Należy zwrócić uwagę na istotne elementy i rekwizyty gier oraz zabaw dziecięcych stanowiące o ich strukturze. Ponadto ważne jest zadbanie o rytmikę kroków chodu, cwału i podskoków występujących w zabawach. Koniecznym jest natomiast położenie szczególnego nacisku na warsztat wokalny dzieci.

Dziękujemy Panu Wicepremierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrowi Glińskiemu za dofinansowanie zadania w wysokości 25.000,- zł głównie z przeznaczeniem na nagrody finansowe. Wyrazy uznania składamy wszystkim Organizatorom za przygotowanie i sprawną realizację czterdziestej czwartej edycji festiwalu: dyrekcji i pracownikom Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Rabce-Zdroju oraz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Protokół do pobrania poniżej.

Skróty widowisk