VI Ogólnopolski Konkurs na Gadkę

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie na Gadkę „Gadajcie, coście we wsi jadali”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia.
Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie nagrania filmowego w postaci gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu na zadany temat. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!
W konkursie, poza nagrodami głównymi przyznanymi przez jury złożone z profesorów Wydziału Polonistyki UJ, zostaną również przyznane nagrody publiczności.

Głosowanie na nagrodę publiczności będzie miało miejsce na facebookowej stronie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki UJ.

Konkurs od sześciu lat wzbudza ogromną sympatię i zainteresowanie, biorą w nim udział uczestnicy z całej Polski, a także spoza jej granic!
Poniżej do pobrania regulamin konkursu.