Roczne sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych - bezpłatne szkolenie on-line

Do 31 marca większość organizacji pozarządowych ma obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jednak ze względu na pandemię termin będzie przesunięty. W Ministerstwie Finansów złożone są projekty rozporządzeń w sprawach.
Projekt zakłada przesunięcie terminu składania zeznania podatkowego do końca czerwca 2021 r.
Natomiast termin sporządzenia sprawozdania finansowego będzie przesunięty do końca kwietnia, a zatwierdzenia do końca lipca 2021 r. Nie jest jeszcze znana data wejścia w życie rozporządzeń. 

Informujemy, że w dniach 7-8 kwietnia odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line dla nowosądeckich organizacji pozarządowych dot. rocznych rozliczeń NGO (sprawozdanie finansowe i deklaracja CIT-8 - praktyczne ujęcie, jakie zasady obowiązują, jak przygotować zestawienia, jak wysłać elektronicznie dokumenty finansowe). 

Szczegóły szkolenia wkrótce.