Podsumowanie projektu pn. WARSZTATY MUZYKOWANIA LUDOWEGO

Od początku czerwca do końca września 2021 roku w ramach dofinansowania z programu EtnoPolska 2021 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ realizowało projekt pn. WARSZTATY MUZYKOWANIA LUDOWEGO. W ramach zadania uruchomiono 34 warsztaty muzykowania na tradycyjnych instrumentach (skrzypcach, basach, klarnecie, trąbce, heligonce, cymbałach), w 15. miejscowościach woj. małopolskiego (Łapszach Niżnych, Łużnej, Kąclowej, Brzeznej, Jazowsku, Nawojowej, Słopnicach, Żabnie, Wiśniowej, Zakliczynie, Grojcu, Zalasowej, Jastwi, Luszowicach, Niskowej). W zajęciach uczestniczyło łącznie 117 uczniów w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Naukę realizowano w relacji mistrz-uczeń, metodą tradycyjną, beznutową, w oparciu o melodie właściwe dla danego regionu etnograficznego, z uwzględnieniem specyfiki odmian regionalnych6 regionów etnograficznych: Krakowiaków Wschodnich, Krakowiaków Zachodnich, Pogórza, Lachów Sądeckich, Górali Spiskich, Górali Sądeckich oraz na pograniczu lachowsko-góralskim w okolicach Słopnic.

Oferta Warsztatów dała możliwość kształcenia i nabywania kompetencji niezbędnych do muzykowania w zakresie gry na różnych instrumentach funkcjonujących w tradycyjnym instrumentarium ludowym. Uczniowie, którzy w poprzednich projektach nabyli podstawowe umiejętności gry, w ramach projektu mieli możliwość kontynuowania nauki oraz doskonalenia swojego warsztatu, zaś nowi uczestnicy zostali wdrożeni do nauki gry na instrumentach -zapoznali się z techniką gry, repertuarem i zasadami ludowego muzykowania. Dzięki zajęciom warsztatowym przekazane zostały tradycje muzyczne oraz repertuarowe w poszczególnych regionach co było zasadniczym celem projektu.

Dofinansowanie