Podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION

12 marca 2021 roku w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ zostało podpisane porozumienie o współpracy między MCK SOKÓŁ, którego reprezentował dyrektor Andrzej Zarych, a Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu ds. administracyjnych - Michała Mółkę.
Porozumienie ma na celu wspólną realizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, historycznym i patriotycznym, a także ochronę i promocję wielokulturowego dziedzictwa regionu Małopolski i Karpat.