Wskazania dla synów Podhala

To publikacja, którą warto mieć przy sobie i czytać! Zalecenia pisarza z roku 1922 brzmią tak, jakby zostały napisane wczoraj… „Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem, synu chłopski. Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców, rodzimej sztuki, rodzimej kultury”- to tylko jedno z Orkanowych przykazań, które można znaleźć w wydanej przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ książeczce, która ukazała się tuż przed II Kongresem Kultury Regionów.

Pomysł przypomnienia współczesnym rodakom tego dzieła wyszedł od dyrektora MCK SOKÓŁ Antoniego Malczaka. Wsparł go w tym pochodzący z Sądecczyzny historyk literatury, znawca twórczości Orkana, prof. dr hab. Bolesław Faron, który napisał przedmowę i przygotował biogram pisarza. Dołączył też do „Wskazań” korelujące z ich treścią przemówienie pt. ”O przyszłość Podhala”, wygłoszone w roku 2013 na III Zjeździe Podhalan w Czarnym Potoku.

Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Autor: Władysław Orkan 
Koncepcja i teksty: Bolesław Faron, Antoni Malczak 
Rok wydania: 2016 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 52 
Format: 85x105 mm 
Waga: 0,05 kg
ISBN: 978-83-63341-77-0
Cena: wydawnictwo archiwalne